kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Ponovljeni javni natječaj – Stipendije

Na temelju čl. 54  Statuta Općine Borovo (Sl. vjesnik 07/13 i Službeni glasnik Općine Borovo 01/15), te čl.6 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava  na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo, općinski načelnik dana  31.12.2016 god. ponovno objavljuje

J  A  V  N  I     N  A   T  J  E  Č  A  J

za dodjelu stipendije

  1. Javni natječaj objavljuje se radi dodjele bespovratne stipendije studentima, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Borovo.
  1. Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 650,00 kn. mjesečno, i to od 01.10.2016 god. za 1 (jednog) studenta koji fakultetsko obrazovanje – diplomski studij, odnosno stručni dodiplomski studij (ukoliko ne bude kandidata fakultetskog-diplomskog studija), stječe  redovitim školovanjem.
  1. Uvjeti za dodjelu stipendije:

–    prijavu na javni natječaj mogu podnijeti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske, sa prebivalištem prijavljenim na području Općine Borovo,

–     studenti koji se redovito školuju na završne dvije godine fakulteta-doplomski studij (III i IV , IV i V ili V i VI) ili završna (III godina) stručnog – dodiplomskog studija

–     uspješnost u prethodnim godinama školovanja (prosjek ocjena),

–    socijalno – materijalni status.

  1. Kandidati su uz prijavu za dodjelu stipendija dužni priložiti:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice,

– uvjerenje o redovitom upisu na fakultet na III, IV,V ili VI školsku godinu,

– prijepis ocjena za prethodne godine školovanja,

– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,

– dokaz o prihodima za sve članove kućanstva  u 2016 god. (Uvjerenje Porezne uprave)

– izjavu pod materijalnom odgovornošću da nisu korisnici stipendije ili potpora iz drugih izvora,

– izjavu o prihvatanju obveze zasnivanja ponuđenog radnog odnosa po okončanju školovanja, na području Općine Borovo u okviru stečenog zvanja, u onolikom vremenskom trajanju, koliko je primana stipendija.

  1. Prijave kandidata sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u Vukovarskim novinama, na propisanom obrascu koji se može preuzeti na www.opcina-borovo.hr.

Prijave se dostavljaju  na adresu:

Općina Borovo, 32227  ul. Glavna br. 3.

U zatvorenoj omotnici sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE“.

 

  1. Postupak utvrđivanja liste prioriteta, sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo, provodi Povjerenstvo za društvene djelatnosti, sport i omladinu.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

  1. Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe Općinskom vijeću Općine Borovo, u roku od 8 dana od dana prijema Odluke o dodjeli stipendije.

 

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                     Zoran Baćanović,mag.iur.

preuzmi obrazac : ponovljeni-javni-natjecaj-stipendije

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content