kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 16/01/2024

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca

Cilj Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca(Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjeramadezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti je provedba DDD mjerana području Općine Borovo u opsegu i sadržaju propisanim Zakonom o zaštiti pučanstva odzaraznih bolesti (NN79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), i Programom mjera suzbijanja patogenihmikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije odjavnozdravstvene važnosti za RH (NN128/11, NN62/18) kojeg je na prijedlog… Nastavite čitati Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content