kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Izgradnja košarkaškog igrališta u Ozrenskoj ulici

Opći cilj projekta je poboljšanje kvalitete života na području Općine Borovo. Posebni cilj projekta je povećanje količine i kvalitete sadržaja namijenjenih djeci i mladima na području Općine Borovo. Opći i posebni cilj projekta će se ostvariti ulaganjem u izgradnju društvene infrastrukture odnosno izgradnjom košarkaškog igrališta u Ozrenskoj ulici u Borovu.
Provedba projekta „Izgradnja košarkaškog igrališta u Ozrenskoj ulici“ rezultirati će izgrađenim košarkaškim igralištem u Ozrenskoj ulici u Borovu, k.č.br. 1245/1, k.o. Borovo, površine 272 m2. Izgrađeno košarkaško igralište će, osim koša za košarku, biti opremljeno i sigurnosna antistress podloga kojom će se osigurati sigurnost djece od ozljeda prilikom igranja na igralištu.
Ciljna skupina projekta je stanovništvo Općine Borovo. Krajnji korisnici projekta su djeca i mladi s područja Općine Borovo.
Izgrađeno košarkaško igralište u Ozrenskoj ulici u Borovu doprinijeti će poboljšanju kvalitete života mještana Borova. Izgradnjom košarkaškog igrališta stvara se društvena infrastruktura namijenjena prvenstveno djeci i mladima za slobodno vrijeme i rekreaciju. Izgradnjom društvene infrastrukture namijenjene slobodnom vremenu i rekreaciji potiče se djecu i mlade na kretanje i bavljenje sportom čime se doprinosi poboljšanju njihova zdravlja i tjelesne spreme. Kako će uz djecu i mlade na dječje igralište dolaziti i roditelji ili djedovi i bake djece, potiče se i komunikacija i druženje među osobama različite dobi, pa se projektom doprinosi i smanjenju međugeneracijskog jaza.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 41.272,79 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Srpskog narodnog vijeća iznosom od 20.000,00 eura, dok se ostatak vrijednosti projekta financira iz proračuna Općine Borovo.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content