kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Proglašenje prirodne nepogode – suše

Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi odnosno ratarskim i povrtlarskim kulturama proljetne sjetve te dugogodišnjim nasadima nastalih tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2022. godine kao posljedica suše i ekstremno visokih temperatura, dana 06. rujna 2022 godine proglašena je prirodna nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije.

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Obavještavaju se poljoprivrednici da je dana 06.09.2022 god. proglašena elementarna nepogoda od suše na ratarskim i povrtlarskim kulturama proljetne sjetve te dugogodišnjim nasadima.

Šteta se prijavljuje u Općini Borovo od dana 07.09.2022 god. do zaključno 14.09.2022 god. u vremenu od 7,30 do 14,30 sati.

  • Temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broje 16/2019) te pripadajućeg Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 65/2019) štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika.
  • Člankom 10. stavak 4. Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda definira kako prijava štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi obavezno sadržava MIBPG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje ili broj katastarske čestice.
  • Oštećeni poljoprivrednici pri prijavi štete od prirodne nepogode prijavljuju štetu na Obrascu PN iz Priloga 2. Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda (“Narodne novine, broj 65/2019) te u slučaju potrebe upisa više katastarskih čestica sve upisuju u jedan prijavni obrazac.
  • Potpisati izjavu da usjevi/dugogodišnji nasadi nisu osigurani kod ovlaštene osiguravateljske kuće.
  • Kod prijave treba donijei ARKOD upisnik i popuniti Obrascu PN koji se može preuzeti u Općini Borovo

                                                                                                            

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content