kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 24/06/2022

Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta

Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta

KLASA: 406-05/22-01/02URBROJ: 2196-9-01-22-02Borovo, 24.06.2022 god. Na temelju članka 63. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 02/21), te članka 1. stavak 4. Odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje javnog zemljišta na području Općine Borovo, općinski načelnik dana 24.06.2022 god. objavljuje JAVNI  POZIVza prikupljanje ponuda za davanje u zakupjavnog zemljišta 1. Predmet ovoga javnog poziva je davanje u zakup javne površine na lokaciji u Borovu, Trg palih boraca na kč.br. 277/1 i 277/2 k.o. Borovo, koje je u naravi školsko… Nastavite čitati Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content