kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Zapisnik administrativne provjere zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.

KLASA: 306-02/21-01/01
URBROJ: 2196-04-03-21-120
Borovo, 28.09.2021 god.

ZAPISNIK

sačinjen dana 28.09.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 12,45 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.

I. PREURANJENI ZAHTJEVI

Utvrđuje se da nije bilo preuranjenih zahtjeva.

Nakon objave Javnog poziva zaprimljeno je, do momenta otvaranja prispjelih prijava dana  28.09.2021 god. , ukupno 10 zahtjeva.

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

II. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI SA POTPUNOM DOKUMENTACIJOM

Ime i prezime/naziv
Adresa i OIB
Vrijeme zaprimanja (vrijeme predaje na poštu)Zahtjev potpunMjeraNapomena
ASSIST4WEBobrt za web usluge i web design vl. Zorana Grozdanić Borovo, Gajićeva 36 OIB:8243414152406.09.2021 08:00:01DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog/
„MIĆO“ fasadersko-štukaturski obrt vl. Miodrag Vuković Borovo, Nova 17 OIB 2535822351206.09.2021 08:00:01DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog/
TRIPUNOVIĆ obrt za usluge vl. Mlađan Tripunović Borovo, Ive Andrića 24 OIB 8479123195706.09.2021 08:00:02DA3) Potpora za nabavku opreme/sredstava za rad/
Frizerski obrt „JASENKA“ vl. Ružica Sremac Borovo, Želejeznička 33 OIB 3262274265306.09.2021 08:00:04DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog/
BOŽIĆ obrt za građevinske usluge vl. Dragan Božić Borovo, Ruže Stojanović 12 OIB 1721204184806.09.2021 08:00:36DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog/
EMPERA DIGITAL obrt za trgovinu i usluge vl. Goran Čelar Borovo, Vladimira Nazora 18 OIB 7408871549406.09.2021 08:00:54DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog/
NEDIĆ obrt za građevinske usluge vl. Milan Nedić Borovo, Ruže Stojanović 24 OIB 3093770065406.09.2021 08:01:30DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog/
Proizvodni obrt ALU I PVC stolarija OSTOJIĆ vl. Srđan Ostojić Borovo, Đorđa Sremca 1 OIB 4155010427306.09.2021 08:01:33DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog/
LJEKARNA LJILJANE KOJIN vl. Ljiljana Kojin Borovo Glavna 23 OIB 7791667956910.09.2021 10:00:01DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog/
Mali obiteljski dom za stare i nemoćne „ŠUPICA“ vl. Svetlana Šupica Borovo, Vuka Karadžića 24 OIB 2554932450320.09.2021 10:53:21DA1) Potpora za podmirenje obveza po osnovi davanja za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje vlasnika/direktora ili jednog zaposlenog/

III. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO PRAVNE UVJETE

NEMA

IV. ZAHTJEVI PRISTIGLI NAKON ISKORIŠTENJA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA – NEOTVORENI SE VRAĆAJU POŠILJATELJU- NEMA

V. ZAHTJEVI ZAPRIMLJENI NAKON ZATVARANJA JAVNOG POZIVA – NEOTVORENI SE VRAĆAJU POŠILJATELJU

NEMA

Konstatira se da je administrativna provjera prispjelih prijava okončana dana 28. RUJNA 2021 god.

Zahtjevi koji bi eventualno prispjeli nakon zaključenja i objave ovoga zapisnika, bit će predmet naredne administrativne provjere što će se konstatirati dopunom ovoga zapisnika.

Zapisnik se sukladno čl. 8. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content