kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 23/09/2021

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Borovo za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Borovo za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

Pokreće se postupak izrade Provedbenog programa Općine Borovo za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja kojim će se definirati posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva za daljnji razvoj Općine Borovo u skladu s definiranim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH 2020-2030. ODLUKA

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content