kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Oglas za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u programu ZAŽELI II.

Na temelju članka 28. st.4. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo dana 17.07.2020 god. raspisuje:

OGLAS za prijam službenika u službu na određeno vrijeme
u Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo,  na radna mjesta:

1. STRUČNI  SURADNIK/ICA – VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI – Općina Borovo“ -faza II

 – 1 – izvršitelj (m/ž) puno radno vrijeme, do isteka roka provedbe projekta ZAŽELI faza II ( do 15 mjeseci),  uz obvezni probni rad od dva mjeseca
  
Opći uvjeti za prijam u službu propisani člankom 12. Zakona:

1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo,
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
Kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik upravno pravne struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Borovo,

2. VIŠI REFERENT-STRUČNI  ASISTENT/ICA PROJEKTA “ZAŽELI – Općina Borovo“ -faza II

 – 1 – izvršitelj (m/ž) puno radno vrijeme, do isteka roka provedbe projekta ZAŽELI faza II, ( do 15 mjeseci) uz obvezni probni rad od dva mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu propisani člankom 12. Zakona:
1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo,
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijava podnosi.
Kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • viša stručna sprema,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Borovo te Uredbe o uredskom poslovanju.
KOMPLETAN TEKST OGLASA PROČITAJTE OVDJE
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PROČITAJTE OVDJE

OBRAZAC 1 – PRIJAVA NA JAVNI POZIV
OBRAZAC 2 – IZJAVA O PRIHVAĆANJU JAVNE OBJAVE PODATAKA
OBRAZAC 3 – IZJAVA STRUČNI SURADNIK
OBRAZAC 4 – IZJAVA VIŠI REFERENT

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content