kontakt telefon: +385(0)32 439 598

OBAVEŠTENJE O POPISIVANJU ŠTETE NA POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se građani Borova da je u toku popisivanje štete nastale na poljoprivrednim
kulturama merkantilna soja, merkantilni kukuruz, kukuruzna silaža, šećerna repa, krmno bilje
(lucerna), lješnjak i šljiva kao posljedica suše u vremenskom razdoblju od 05.07. do 01.09.2017
god.
Prijavu štete na poljoprivrednim kulturama građani mogu izvršiti od utorka 05.09.2017
god. do zaključno petka 08.09.2017 god. u vremenu od 8,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine
Borovo.
Građani su dužni prilikom podnošenja prijave materijalne štete dati slijedeće podatke:
– OIB,
– Dokaz o vlasništvu/posjedu nekretnine, sa površinom i vrstom poljoprivredne kulture
(prijavni list iz ARKOD-a, vlasnički list, ugovor, posjedovni list,),

OPĆINA BOROVO

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content