kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Obavijest o odabiru u postupku jednostavne nabave

Naručitelj Općina Borovo, Glavna 3, 32227 Borovo, OIB 02417916452, na temelju članka 54. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 01/15) i članka 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 04/17), Općinski načelnik Općine Borovo donosi

 

O B A V I J E S T

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Javni Naručitelj: Općina Borovo, Glavna br.3 OIB 02417916452

Predmet jednostavne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru: Nabavka i ugradnja svjetiljki u svrhu rekonstrukcije postojećeg sustava javne rasvjete u Općini Borovo.

 

Odabire se ponuda ponuditelja EL-TEL-FRIZ obrt, Vinkovci.

 

Cijena ponude bez PDV-a iznosi: 299.990,00 kuna.

 

Iznos PDV-a: 74.997,50 kuna.

 

Cijena ponude s PDV-om: 374.987,50  kuna.

 

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

Ponuda ponuditelja EL-TEL-FRIZ obrt za elektroinstalaterske i građevinske radove i uslužne djelatnosti, Vinkovci, Hrvatskih kraljeva 7, OIB 32751446213 odabire se iz razloga što je ekonomski najpovoljnija, odnosno tijekom postupka utvrđeno da je ponuditelj dao najnižu cijenu, najdulji jamstveni rok od 10 godina, te  ponudio svjetiljke čiji je radni vijek 100.000,00 sati, čime je navedeni ponuditelj stekao 100 bodova.

 

Obavijest se sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja ponuditeljima na dokaziv način.

 

Sukladno članku 17.  Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 04/17), Naručitelj je danom isticanja ove Obavijesti na svojoj internetskoj stranici stekao uvjete za zaključenje Ugovora o nabavi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Baćanović, mag.iur.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 31
Ukupan broj poseta: 438208

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content