kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 03/06/2016

Obaveštenje za plave kante

Obaveštenje za plave kante

OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA U skladu sa zakonskom obavezom razvrstavanja komunalnog otpada Općina Borovo je u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvršila nabavku posuda za sakupljanje svih vrsta papira (novine, kartonska ambalaža i dr.). Posude za sakupljanje papirnatog otpada (PLAVE KANTE) građani će ponovo moći preuzeti u petak 10.06.2016. godine od 8,00 do 15,00 sati u prostoru stare zadruge, a reversi će se izdavati u prostoru opštine svaki radni dan od 8,00 do 15,00 časova.

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content