kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Prvi sastanak članova VSNM Opštine Borovo

10.9.2015. održana je 1. Redovna sednica Veća srpske nacionalne manjine u Opštini Borovo. Sa predloženim dnevnim redom.
1.Aktivnosti između sednica- pokrenut je postupak za registraciju postojećeg Veća, prisustvovanje obeležavanju Dana ustanka u Republici Hrvatskoj na poziv Udruženja Antifašista Borovo, učešće na turniru u malom fudbalu Borovo, pomoć Školskom sportskom društvu za noćni basket turnir, nabavka kompjutera posredovanjem Saveta za nacionalne manjine i prostorije za rad Veća uz pomoć Opštine Borovo.
2.Odluka o visini naknade predsedniku i članovima Veća- Naknada je ostala u dosadašnjoj vrednosti. 300.00 kn. mesečno za predsednika i 100.00 kn. za članove po održanoj sednici.
3.Organizacija parastosa žrtvama rata 1991-1996 – Organizacija je u toku, obavešteni su sveštenici, aktivni članovi porodica poginulih članova, većnici, institucije i udruženja koja deluju na području Opštine Borovo. Podeljena su zaduženja članovima Veća
4.Informacije o registraciji OŠ Borovo kao škole srpske nacionalne manjine- Načelnik Zoran Baćanović podsetio je prisutne da se od reintegracije ova registracija ne stavalja na dnevni red Skupštine Vukovarsko-sremske Županije. Od skora pojavila mogućnost da se osnivačka prava prenesu na Opštinu koja bi izdala saglasnost za registraciju škole.
Međutim Županijski organi zatražili su dodatna objašnjenja i sada se čeka odgovor, iako su rokovi oko prenosa osnivačkih prava prekoračeni.
Ostaje nam da pravnim sredstvima i angažovanjem ostvarimo prava koje nam zakon omogućava, u tom smislu i manjinsko Veće može pomoći svojom podrškom.
5.Molbe za donaciju- Potvrđene su odluke da se pomogne Udruženju Antifašista Borovo 300.00 kn; Školskom sportskom društvu 600.00 kn; KUD-u Branislav Nušić 500.00 kn i FK Sloga Borovo 500.00 kn.
6.Razno- predlog da se organizuje putovanje u Srbiju, poseta pozorištu i obeležavanje 200 godina od Drugog srpskog ustanka.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content