kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Lokalna uprava

Nakon redovnih lokalnih izbora održanih 23.05.2021. godine Općinsko vijeće Općine Borovo konstituirano je 08.06.2021. godine. Općinsko vijeće Općine Borovo kao predstavničko tijelo jedinice lokalne ...

pročitaj više

Istorija Borova

Borovo je geografski smješteno na desnoj obali rijeke Dunav u Vukovarsko sremskoj županiji: prvi put Borovo se spominje davne 1231 godine kao posjed Vukovarskog grada. Borovo je do najezde turaka pripadalo različitim ...

pročitaj više

Geoprometni položaj

Općina Borovo nalazi se na istoku Republike Hrvatske a teritorijalno pripada Vukovarsko sremskoj županiji. Od Vukovara je udaljena 7 km, od Vinkovaca 20 km, Iloka 45 km i Županje 50 km. Općina Borovo je smještena na desnoj...

pročitaj više

Privreda Borova

U vremenskom razdoblju od 1991 god. pa do danas značajno se izmijenio osnov privređivanja kako na području Općine Borovo, tako i na području cijele Vukovarsko-sremske županije. Budući da je stanovništvo osnovne ...

pročitaj više

AKTUELNO U BOROVU

 • Informativna radionica na temu energetske obnove obiteljskih kuća i korištenja obnovljivih izvora energije
  Informativna radionica na temu energetske obnove obiteljskih kuća i korištenja obnovljivih izvora energije
  29/06/2022 by
  Općina Borovo obavještava sve zainteresirane mještane da će se u utorak, 05.07.2022. godine, u 19:00 sati u Kulturnom centru Općine Borovo održati će se informativna radionica o subvencijama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zahvaljujući kojima mještani Borova mogu osigurati financijska sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća i korištenje obnovljivih izvora energije. Informativnu radionicu će voditi predstavnici tvrtke Eko-sustav...
 • Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta
  Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta
  24/06/2022 by
  KLASA: 406-05/22-01/02URBROJ: 2196-9-01-22-02Borovo, 24.06.2022 god. Na temelju članka 63. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 02/21), te članka 1. stavak 4. Odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje javnog zemljišta na području Općine Borovo, općinski načelnik dana 24.06.2022 god. objavljuje JAVNI  POZIVza prikupljanje ponuda za davanje u zakupjavnog zemljišta 1. Predmet ovoga javnog poziva je davanje u zakup javne...
 • PONOVLJENI - JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.
  PONOVLJENI – JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.
  13/06/2022 by
  Vukovarsko-srijemska županija na svojim službenim stranicama dana 10. lipnja 2022. godine ponovila je  Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godine. Pomoć umirovljenicima koja se dodjeljuje ovim  Javnim pozivom odnosi se na pomoć osobama korisnicima mirovinskog prava sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije u obliku vrijednosnog poklon bona,...
 • Prijava za sudjelovanje u projektu "Pronađi posao u drvnom sektoru!"
  Prijava za sudjelovanje u projektu “Pronađi posao u drvnom sektoru!”
  09/06/2022 by
  Nisi zaposlen/a? Nisi u sustavu obrazovanja? Imaš do 29 godina i nisi u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a? Onda je ovo idealna prilika za tebe jer je projekt Pronađi posao u drvnom sektoru! otvorio prijave za 2. grupu polaznika. Prijavom za sudjelovanje odaberi jedan ili sva tri programa obrazovanja: Rukovatelj/ica strojevima za primarnu i sekundarnu obradu drva, Specijalist 3D tehnologija, Rukovatelj...
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
  03/06/2022 by
  Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interes u obnašanju dužnosti članova općinskog vijeća i članova radnih tijela općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. Savjetovanje se održava u vremenu od 03.06.2022 god. do 03.07.2022 god. ETIČKI KODEKS dužnosnika...
 • Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića
  Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića
  01/06/2022 by
  Projekt predstavlja nastavak postupka energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo koji je započet u 2018. godini zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ovim projektom su izvedeni radovi sanacije i rekonstrukcije dvorane DV ZLATOKOSA Borovo. Radovi koji su se izveli u dvorani vrtića ovim projektom su uklanjanje parketa i postavljanje sigurnosne PVC podloge, ugradnja podnog...
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
  25/05/2022 by
  Na temelju čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pri donošenju općih akata čijim odredbama se utječe na život građana. Budući da opći akti kojima se regulira prostorno uređenje Općine Borovo (IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Borovo i III. Izmjene i dopune...
 • III. Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2022. godini
  III. Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2022. godini
  11/05/2022 by
  KLASA: 421-02/22-01/04UR.BROJ: 2196-9-03-22-13Borovo, 11.05.2022 god. III. ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERIPRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZIV završen dana 11.05.2022 god. u prostorijama Općine Borovo u 12,40 sati. Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za...

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 104
Ukupan broj poseta: 433798

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content