kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Lokalna uprava

Nakon redovnih lokalnih izbora održanih 19. maja 2013. godine Opštinsko veće Opštine Borovo konstituirano je 06. juna 2013.godine. Opštinsko veće Opštine Borovo kao predstavničko telo jedinice lokalne ...

pročitaj više

Istorija Borova

Borovo je geografski smešteno na desnoj obali reke Dunav u Vukovarsko sremskoj županiji: prvi put Borovo se spominje davne 1231 godine kao posed Vukovarskog grada. Borovo je do najezde turaka pripadalo različitim ...

pročitaj više

Geoprometni položaj

Opština Borovo nalazi se na istoku Republike Hrvatske a teritorijalno pripada Vukovarsko sremskoj županiji. Od Vukovara je udaljena 7 km, od Vinkovaca 20 km, Iloka 45 km i Županje 50 km. Opština Borovo je smeštena na desnoj...

pročitaj više

Privreda Borova

U vremenskom razdoblju od 1991 god. pa do danas značajno se izmenio osnov privređivanja kako na području Opštine Borovo, tako i na području cele Vukovarsko-sremske županije. Budući da je stanovništvo osnovne ...

pročitaj više

AKTUELNO U BOROVU

 • Obavijesti o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
  Obavijesti o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
  03/06/2020 by
  Obavijesti o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor koji će se održati 05.07.2020. godine Obavijest biračima o načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u registar birača Obavijest biračima na području Vukovarsko-srijemske županije Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Borovo...
 • Paket mera za pomoć privrednicima koji su pogođeni krizom uzrokovanom virusom COVID-19
  Paket mera za pomoć privrednicima koji su pogođeni krizom uzrokovanom virusom COVID-19
  01/06/2020 by
  Općina Borovo je na 23. sednici Opštinskog veća Opštine Borovo održanoj dana 22. maja 2020. godine donela paket mera za privrednike pogođene krizom uzrokovanom virusom COVID-19. Privrednici trebaju ispuniti zahtev za pomoć koji se nalazi u prilogu ove objave. Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor Odluka o financijskoj pomoći poslovnim subjektima Odluka o oslobađanju ugostiteljskih...
 • Odluka o nastavak rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo
  Odluka o nastavak rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo
  07/05/2020 by
  KLASA: 021-06/20-01/01URBROJ: 2196-06-01-20-26U Borovu, 06.05.2020 god.             Na temelju čl. 54. Statuta Općine Borovo (Sl.glasnik 04/18) a sukladno Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo , općinski načelnik dana 06.05.2020 god. donosi O  D  L  U  K  U Čl. 1. Nastavlja  se rad Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo i to od dana 18.05.2020 god. Čl. 2.            Zadužuje se ravnateljica DV ZLATOKOSA Borovo...
 • Od ponedeljka, 11. maja ponovo plaćanje računa u Općini Borovo
  Od ponedeljka, 11. maja ponovo plaćanje računa u Općini Borovo
  05/05/2020 by
  Obaveštavaju se građani da će naplata komunalne naknade i naknade za uređenje voda u Općini Borovo početi od ponedeljka 11. maja 2020 god. svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 14.00 sati. Upozoravaju se građani da se zbog pandemije izazvane korona virusom naplata vrši u prizemlju općinske zgrade te da su se dužni pridržavati osnovnih mjera zaštite, odnosno da...

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 22
Ukupan broj poseta: 312391

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006