kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Lokalna uprava

Nakon redovnih lokalnih izbora održanih 23.05.2021. godine Općinsko vijeće Općine Borovo konstituirano je 08.06.2021. godine. Općinsko vijeće Općine Borovo kao predstavničko tijelo jedinice lokalne ...

pročitaj više

Istorija Borova

Borovo je geografski smješteno na desnoj obali rijeke Dunav u Vukovarsko sremskoj županiji: prvi put Borovo se spominje davne 1231 godine kao posjed Vukovarskog grada. Borovo je do najezde turaka pripadalo različitim ...

pročitaj više

Geoprometni položaj

Općina Borovo nalazi se na istoku Republike Hrvatske a teritorijalno pripada Vukovarsko sremskoj županiji. Od Vukovara je udaljena 7 km, od Vinkovaca 20 km, Iloka 45 km i Županje 50 km. Općina Borovo je smještena na desnoj...

pročitaj više

Privreda Borova

U vremenskom razdoblju od 1991 god. pa do danas značajno se izmijenio osnov privređivanja kako na području Općine Borovo, tako i na području cijele Vukovarsko-sremske županije. Budući da je stanovništvo osnovne ...

pročitaj više

AKTUELNO U BOROVU

 • Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.
  Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021 god.
  06/09/2021 by
  KLASA: 306-02/21-01/01UR.BROJ: 2196-04-03-21-119Borovo, 06.09.2021 god. Na temelju čl. 74. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik 2/21), te čl. 3. st. 2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god.  (Sl. glasnik 1/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dana 06.09.2021 god.  objavljuje J  A  V  N  I     P  O  Z  I  Vza dodjelu...
 • Obavještenje o ponovnoj objavi Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021. godini
  Obavještenje o ponovnoj objavi Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2021. godini
  27/08/2021 by
  KLASA: 306-02/21-01/01UR.BROJ: 2196-04-03-21-118Borovo, 27.08.2021 godine Obavještavamo sve postojeće poslovne subjekte, koji ispunjavaju uvjete na poticajne mjere iz proračuna Općine Borovo da će Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava biti ponovljen dana 06.09.2021 god. u 8,00 sati. Javni poziv bit će raspisan u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja na području...
 • Objavljen Javni poziv za energetsku obnovu kuća za 2021. godinu
  Objavljen Javni poziv za energetsku obnovu kuća za 2021. godinu
  16/09/2021 by
  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je dana 15.09.2021. objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća.  U okviru istog poziva, sufinancira se i cjelovita energetska obnova, ali i samostalni sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući fotonaponske elektrane. Ono u čemu se ti projekti razlikuju je postotak sufinanciranja i minimalni energetski razred kuće koja se prijavljuje za obnovu.  Naime, toplinska zaštita vanjske ovojnice ili cjelovita energetska obnova...
 • III. Dopuna Zapisnika administrativne provjere o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za kupnju obiteljske kuće na području Općine Borovo u 2021 god.
  III. Dopuna Zapisnika administrativne provjere o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za kupnju obiteljske kuće na području Općine Borovo u 2021 god.
  14/09/2021 by
  KLASA:  023-05/21-03-01-04URBROJ: 2196-04-21-03-36Borovo, 03.09.2021 god. ZAPISNIKsačinjen dana 03.09.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 10,00 sati. Zapisnik se sačinjava temeljem čl. 8. st. 2.  Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za kupnju obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te t.4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine...
 • Obavijest o radu dimnjačarske službe
  Obavijest o radu dimnjačarske službe
  13/09/2021 by
  DIMNJAČARSKO – USLUŽNI OBRT EKO – DIM VINKOVCI, Lj. Gaja br. 1 c Tel: 032 / 367 – 819 O B A V I J E S T PREDMET: Plan rada dimnjačarsko-uslužnog obrta „ EKO – DIM „ Djelatnici dimnjačarskog uslužnog obrta vršit će usluge kontrole i čišćenja dimnjaka u slijedećim mjestima: BOROVO 15.09.2021.god. 16.09.2021.god. 17.09.2021.god. 20.09.2021.god. Svi korisnici  koji...
 • Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2021 god.
  Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2021 god.
  06/09/2021 by
  Temeljem čl. 43. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) pravo na naknadu za troškove ogrjeva ostvaruju isključivo samci ili kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima...
 • Završetak provedbe projekta “Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 2”
  Završetak provedbe projekta “Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 2”
  02/09/2021 by
  S danom 31.08.2021. istekli su ugovori o radu na određeno vrijeme za 30 žena zaposlenih kroz projekt „Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 2“. Žene su započele s radom 01.09.2020., a zaposlene su za pružanje potpore i pomoći u kući za krajnje korisnike projekta odnosno starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe u nepovoljnom položaju koje...
 • Produženje trajanja epidemioloških mjera do 15. rujna 2021. godine
  Produženje trajanja epidemioloških mjera do 15. rujna 2021. godine
  01/09/2021 by
  Nacionalni stožer civilne zaštite donio je danas šest odluka kojima se produžuje trajanje epidemioloških mjera do 15. rujna 2021. godine. Mjere koje su produžene su: Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski Odluka o izmjeni Odluke...
 • OBAVIJEST O PROVOĐENJU SUSTAVNE DERATIZACIJE – jesenska deratizacija
  OBAVIJEST O PROVOĐENJU SUSTAVNE DERATIZACIJE – jesenska deratizacija
  31/08/2021 by
  Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu jesensku deratizaciju temeljem Ugovora u mjestu: 01. – 10.09.2021. – Borovo u  vremenu od 08,00h do 15,00h. U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin. Provođenje deratizacije temelji se na:                 – Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07)...

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 188
Ukupan broj poseta: 391456

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content