kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Lokalna uprava

Nakon redovnih lokalnih izbora održanih 23.05.2021. godine Općinsko vijeće Općine Borovo konstituirano je 08.06.2021. godine. Općinsko vijeće Općine Borovo kao predstavničko tijelo jedinice lokalne ...

pročitaj više

Istorija Borova

Borovo je geografski smješteno na desnoj obali rijeke Dunav u Vukovarsko sremskoj županiji: prvi put Borovo se spominje davne 1231 godine kao posjed Vukovarskog grada. Borovo je do najezde turaka pripadalo različitim ...

pročitaj više

Geoprometni položaj

Općina Borovo nalazi se na istoku Republike Hrvatske a teritorijalno pripada Vukovarsko sremskoj županiji. Od Vukovara je udaljena 7 km, od Vinkovaca 20 km, Iloka 45 km i Županje 50 km. Općina Borovo je smještena na desnoj...

pročitaj više

Privreda Borova

U vremenskom razdoblju od 1991 god. pa do danas značajno se izmijenio osnov privređivanja kako na području Općine Borovo, tako i na području cijele Vukovarsko-sremske županije. Budući da je stanovništvo osnovne ...

pročitaj više

AKTUELNO U BOROVU

 • Obavještenje o isplati božićnica umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Borovo
  Obavještenje o isplati božićnica umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Borovo
  05/12/2022 by
  Obavještavaju se umirovljenici koji imaju prebivalište na području Općine Borovo na dan 29.11.2022 god. i koji su na popisu HZMO da će božićnice koje se financiraju iz općinskog proračuna, moći preuzeti na blagajni FINE uz predočenje OSOBNE ISKAZNICE I OSOBNOG BROJA OSIGURANIKA pod kojim se svaki korisnik vodi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje i upisan je na Rješenju o...
 • Odluka o isplati božićnica umirovljenicima
  Odluka o isplati božićnica umirovljenicima
  02/12/2022 by
  Na temelju čl. 63. Statuta (Sl. glasnik 2/21)  Općinski načelnik Općine Borovo dana 14.11.2022 god. donosi O  D  L  U  K  Uo isplati božićnica umirovljenicima I.   Utvrđuje se da su u proračunu Općine Borovo za 2022 god. osigurana financijska sredstva za isplatu božićnica umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Borovo u ukupnom iznosu od 450.000,00 kn/59725,26 eur. II.   Financijska sredstva...
 • Prijave za novogodišnje paketiće
  Prijave za novogodišnje paketiće
  30/11/2022 by
  O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E Obaveštavaju se roditelji dece predškolskog  uzrasta  koja ne pohađaju dečji vrtić, da decu mogu prijaviti za dodelu novogodišnjih paketića u Opštini Borovo svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati u periodu od 05 do 16.12.2022.g. Prijava dece vrši se uz predočenje lične karte oba roditelja i zdravstvene iskaznice deteta....
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
  28/11/2022 by
  Čl. 36. Odluke o komunalnom redu (Sl. glasnik) dopunjava se na način da se u st.1.  t. 6. mijenja i glasi: “redovito održavanje i čišćenje kanala za odvodnju oborinskih voda ispred stambenih i poslovnih objekata te obvezu vlasnika/korisnika za uspostavu kanala ispred svih stambenih i poslovnih građevine”. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Obrazac savjetovanja sa...
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Nacrt Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Borovo
  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Borovo
  23/11/2022 by
  Temeljem odredaba ove Odluke članovi Općinskog vijeća Općine Borovo ostvaruju pravo na naknadu za prisustvovanje sjednicama vijeća.Novčana naknada članovima općinskog vijeća  utvrđuje se u neto iznosu od 500,00 kn mjesečno.Novčanu naknadu utvrđenu u st.1 ovoga članka vijećnici ostvaruju kada prisustvuju zakazanim sjednicama, odnosno u mjesečnom iznosu u slučaju da sjednica nije sazvana. Razdoblje internetskog savjetovanja 25.10.2022 god. – 25.11.2022 god....
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o držanju domaćih životinja na području Općine Borovo
  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o držanju domaćih životinja na području Općine Borovo
  23/11/2022 by
  Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način držanja domaćih životinja kojih su se dužni pridržavati posjednici domaćih životinja na području Općine Borovo. Razdoblje internetskog savjetovanja 25.10.2022 god. – 25.11.2022 god. Nacrt Odluke o držanju domaćih životinja na području Općine Borovo Obrazac savjetovanja sa javnošću...
 • Plan rada dimnjačarsko-uslužnog obrta „ EKO – DIM „
  Plan rada dimnjačarsko-uslužnog obrta „ EKO – DIM „
  22/11/2022 by
  Djelatnici dimnjačarskog uslužnog obrta vršit će usluge kontrole i čišćenja dimnjaka u slijedećim mjestima: BOROVO 23.11.2022.god. 24.11.2022.god. 25.11.2022.god. Svi korisnici  koji ne budu nađeni kod kuće u radnom vremenu bit će im ostavljena „ OBAVIJEST „ da je dimnjačar dolazio radi vršenja čišćenja dimnjaka, tako da mogu u roku 2 dana dogovoriti novi termin čišćenja. Za sve informacije mogu se...
 • JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Borovo
  JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Borovo
  15/11/2022 by
  KLASA: 372-03/22-01/1URBROJ: 2196-9-01-22-4Borovo: 15.11.2022 god. Temeljem članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15, 112/18), članka 63. Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik 2/21) i članka 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Borovo (Sl. glasnik 5/22), te Odluke općinskog načelnika od 14. studeni 2022. godine, Općina Borovo dana 15....

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content