kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI POZIV za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada

KLASA: 100-01/23-01/01
URBROJ: 2196-9-01-23-02
Borovo, 13.03.2023 god.

Na temelju članka 63. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 02/21), općinski načelnik dana 13.03.2023 god. objavljuje

JAVNI POZIV
za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada

REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA

I.

Mjesto rada: Općina Borovo

Broj traženih radnika/ca: 3 osobe

Naziv radnog mjesta: radnik/ca na uređenju okoliša
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme- javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme                            

Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola

II.

Opis poslova:

Osobe uključene temeljem Programa javnog rada u 2023 god. „Revitalizacija javnih površina“  obavljale bi slijedeće poslove:

  • Na dijelu  kč. br. 2566  krčenja samoniklog raslinja i grmlja, sakupljanju i odvoz,
  • Na kč.br. 915/6, 903/2 krčenje i  uklanjanje samoniklog i drugog raslinja,
  • Na kč.br.2479/2 sakupljanju i odvozu lišća i biljnih otpadaka,
  • Na kč. br. 452 okopavanje i druge pripremne rad nje za sadnju cvijeća,
  • Na kč. br. 2460, 2461 i 2462 uređenje cvjetnih površina i sadnja trajnica.

Poslovi čišćenja ovoga prostora podrazumijevaju i sakupljanje i odvoz svih nečistoća a obavljali bi se u cilju zaštite i uređenja okoliša koji građani koriste za lakše rekreativne aktivnosti: šetnju, trčanje, biciklizam .

Osim navedenih poslova 1 osoba bila bi angažirana na uređenju cvjetnih površina i to: priprema prostora za sadnju, sadnja cvijeća i trajnica; čišćenje, okopavanje, sakupljanje i odvoz uklonjenog biljnog otpada, uklanjanje osušenih dijelova, uklanjanje i odvoz trave, zamjena ocvalih sadnica novim.

III.

Ciljana skupina koja ima prednost pri zapošljavanju su osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to:

  1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

VIŠE INFORMACIJA NA

https://mjere.hr/mjere/javni-rad-2023/

                                                                       IV.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju uz potpisani obrazac prijave za posao:
– životopis
– preslika osobne iskaznice
– potvrdu o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– dokaz o ispunjavanju uvjeta posebnog statusa.

V.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu do 20.03.2023 god. u zatvorenoj omotnici na adresu: „Općina Borovo, Glavna br.3, 32227  Borovo, s naznakom: ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM RADU“.

Sve eventualno potrebne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 032/439598.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag.iur

OBRASCI POTREBNA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV:

Obrazac prijave na javni poziv
Obrazac životopisa

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content