kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Ispravak zapisnika o administrativnoj  provjeri prijava prispjelih na javni poziv za ostvarivanje prava na poticajna sredstva za razvoj poljoprivrede

KLASA: 421-02/22-01/03
UR.BROJ: 2196-9-03-22-19
Borovo, 28.04.2022 god.

ISPRAVAK
ZAPISNIKA O ADMINISTRATIVNOJ  PROVJERI
PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZIV
za ostvarivanje prava na poticajna sredstva za razvoj poljoprivrede

ISPRAVLJA SE kolona 3. Zapisnika KLASA: 421-02/22-01/03 UR.BROJ: 2196-9-03-22-6 od dana 14.04.2022 god. tako da ista ispravno glasi:

„Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

3OPG NIKOLA I ŽELJKO LUKIĆ04.04.8,00,27IV10.000,00DA Prednost čl.2.Pravilnika

Ovaj ispravak zapisnika objavit će se na Internet stranici Općine Borovo i oglasnoj tabli općine.

 PROČELNICA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA                                                                                                  Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica   

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content