kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo kao poticajna mjera za početak obavljanja gospodarske djelatnosti u 2022. godini

KLASA: 421-02/22-01/02

UR.BROJ: 2196-9-03-22-5

Borovo, 12.04.2022 god.

ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI

PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZIV

završen dana 12.04.2022 god. u prostorijama Općine Borovo u 11,15 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za početak obavljanja  gospodarske djelatnosti na području  Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo kao poticajna mjera za početak obavljanja gospodarske djelatnosti u 2022. godini.

Nakon objave Javnog poziva do 11.04.2022 god. zaprimljeno je ukupno 2 zahtjeva.

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

  1. SAŠA PRŠA iz Borova, Školska 50, OIB 17295260454, vlasnik RESTART CAFE obrt za ugostiteljstvo sa sjedištem u Borovu, Glavna br. 2A.
    Zahtjev od dana 04.04.2022 god. u 08.19,40 sati.
    Dokumentacija potpuna, prijava sukladna uvjetima iz Pravilnika.
  2. JOVANA KAMAN iz Borova, Glavna 120, OIB 64059024312, vlasnica NAILS JK obrt za manikuru sa sjedištem u Borovu, Glavna 120.
    Zahtjev od dana 05.04.2022 god. u 08.07,52 sati.
    Dokumentacija potpuna, prijava sukladna uvjetima iz Pravilnika.

Zapisnik se sukladno čl. 8. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content