kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv za pomoć obiteljima sa četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko srijemske županije za 2022. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu, Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije, a u svrhu provođenja demografskih mjera, aktivnost Pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv odnosno dodjelu financijskih sredstava u okviru demografskih mjera na području Vukovarsko-srijemske županije imaju prijavitelji koji su:

–        državljani Republike Hrvatske

–        roditelj/i ili izvanbračni drugovi ili skrbnik/ici ili posvojitelj/i četvero i više djece do 18. godina

–        roditelj/i ili izvanbračni drugovi ili skrbnik/ici ili posvojitelj/ s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije

Vukovarsko-srijemska županija će dodjeljivati financijska sredstva prijaviteljima koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da imaju četvero i više djece do 18 godina
  • da djeca imaju prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije
  • jedan roditelj ili izvanbračni drug ili skrbnik ili posvojitelj je nezaposlen
  • je samohrani roditelj ili skrbnik ili posvojitelj
  • imaju prebivalište na području Vukovarsko-srijemske županije

O načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete saznati više na stranici Vukovarsko srijemske županije.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content