kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Poziv za javni uvid u Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Borovo

Za javni uvid u Nacrt izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Borovo.
Javni uvid traje od 07.08.2019 god. do zaključno 21.08.2019 god.
Prilozi Programa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske dostupni su za javni uvid u Općini Borovo, Glavna br.3 Borovo
Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: borovo@opcina-borovo.hr najkasnije do dana 21.08.2019 god.

Svu dokumentaciju vezanu za Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Borovo možete preuzeti na slijedećim linkovima:

– PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM  U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE BOROVO
– Tablica Programa raspolaganja – Općina Borovo
– Obrazac – Savjetovanje sa javnošću

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content