kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Informativna radionica o reciklažnom dvorištu

Općina Borovo obavještava mještane da se u četvrtak 29.11.2018. u 17 sati u Kulturnom centru održava informativna radionica o reciklažnom dvorištu koje se gradi na području Općine.

Na informativnoj radionici mještani će biti upoznati s načinom rada, vrstama otpada koje će se moći odlagati i radnom vremenu reciklažnog dvorišta.

Informativna radionica je otvorena za sve zainteresirane mještane.

Izgradnja reciklažnog dvorišta se sufinancira iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content