kontakt telefon: +385(0)32 439 598

OBAVIJEST AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se
poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva,
a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je
označeno kao: k.č.br. 2238/1 u k.o. Borovo, oranica, površine 5755 m² (0,5755 ha), tržišna cijena iznosi 23.135,10 kn.
Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje
ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom
roku dostave dokaze Agenciji.

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove
Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. (www.zemljiste.mps.hr)
Zahtjev se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Radnička cesta
22, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo – za k.č.br. 2238/1 u k.o. Borovo.
Ako je više osoba podnijelo valjani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom za prodaju
navedenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom do objave
obavijesti, odnosno u roku od 15 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim
nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje
najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“, broj
120/2013).

Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Agencija. Na osnovi odluke ravnateljica
Agencije u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku.
Agencija će o Odluci pisano obavijestiti podnositelje zahtjeva.

AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content