kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Usvojen budžet Opštine Borovo za 2018. godinu u iznosu od 18 miliona kuna

Opštinsko veće opštine Borovo usvojilo je predlog budžeta za 2018.godinu u iznosu od 17 miliona i 969 hiljada. Ulagaće  se u komunalnu infrastrukturu i  zapošljavanje, a u   okviru socijalnog programa, uz postojeće, predviđene su i nove mere poput povećanja naknada za novorođenčad sa 1000 na 1500 kuna, finansiranje ekskurzije za učenike osmih razreda i subvencije za priključak na kanalizacionu mrežu od 500 kuna po domaćinstvu.

“Za sledeću godinu imamo nagli skok budžeta na gotovo 18 miliona kuna. Ovaj budžet je poprilično realan iz razloga što je država napokon učinila određene korake vezano za fiskalnu decentralizaciju odnos što je sav porez na dohodak prepustila jedinicama lokalne samouprave na osnovu kojeg Opština Borovo planira da uprihoduje čak 8,5 miliona kuna”, rekao je predsednik Opštinskog veća Opštine Borovo Srđan Jeremić i podsetio da je u 2017.godii prihod od poreza na dohodak bio milion i 200 hiljada kuna. Jeremić je dodao da je postignut dogovor sa vukovarsko-sremskim županom da će Županija da pomogne određene projekte na području Opštine Borovo sa 100 hiljada kuna.

“Što se tiče državnog budžeta imamo odobren projekat “Zaželi” vrednosti milion i 250 hiljada kuna koji je pred samom je realizacijom. On podrazumeva zapošljavanje 20 žena na području Opštine Borovo u narednoj godini , a za 2019. godinu je takođe planiran isti iznos sredstava. Imamo i značajnu stavku koja se odnosi na tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 300 hiljada kuna. U ovom trenutku je raspisan konkurs za pet osoba za zapošljavanje u okviru javnih radova, a takvu vrstu zapošljavanja planiramo i ubuduće”, rekao je Jeremić. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost planirano je 4 miliona i 335 hiljada kuna.

“Sledeće godine idemo definitivno u izgradnju reciklažnog dvorišta i po tom osnovu u budžet Opštine Borovo će se sliti 3 miliona i 300 hiljada kuna dok se ostatak sredstava planira za nabavku eko-ostrva, kontejnera i slično”, pojasnio je Jeremić. Pohvalio je građane Borova jer izmiruju svoje obaveze za komunalnu naknadu na osnovu koje Opština Borovo u idućoj godini planira da uprihoduje oko 800 hiljada kuna.

“Kad sve saberemo, dolazimo do iznosa od gotovo 18 miliona kuna. Ovaj budžet je razvojni i po svim aspektima će doprineti poboljšanju kvaliteta života svih stanovnika opštine Borovo”, kaže  predsednik Opštinskog veća Opštine Borovo i dodaje da se i u 2018.godini planiraju značajna ulaganja u komunalnu insfrastrukturu na području opštine Borovo

“To su uređenje šetališne zone u centru Borova, odnosno njen završetak, sanacija javne rasvete u onim ulicama u kojima nije na adekvatan način rešena, sanacija staza, završetak izgradnje kanalizacijske mreže, izgradnja parkinga kod dečjeg vrtića i mesnog groblja, izgradnja cesta, dogradnja vatrogasnog doma i još čitav niz zahvata koji se tiču komunalne infrastrukture”, rekao je Jeremić i dodao da je za obnovu hrama Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana u Borovu u opštinskom budžetu za 2018. godinu planirano pola miliona kuna.

Socijalni program za 2018.godinu donosi i neke novine: povećanje naknade za novorođenčad, finansiranje ekskurzije za učenike osmih razreda i subvencije za priključak na kanalizacionu mrežu.

“Naknada za svako novorođeno dete u 2018.godini se povećava sa 1000 na 1500 kuna, i dalje ćemo stipendirati pet studenata, u potpunosti ćemo finansirati školu u prirodi za učenike trećeg razreda Osnovne škole Borovo, nastavićemo sufinansiranje udžbenika za đake prvake u iznosu od 500 kuna, sufinansiraćemo trošak gradskog prevoza našim građanima i učenicima, a novina je da ćemo u 2018.godini finansirati ekskurziju za učenike osmog razreda što znači da će roditelji u potpunosti bit oslobođeni plaćanja troškova ekskurzije svoje dece. Još jedna novina je da ćemo sufinansirati cenu priključka na kanalizacionu mrežu za svako domaćinstvo u iznosu od 500 kuna”, naveo  je Jeremić.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content