kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Sednica Opštinskog veća opštine Borovo

Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na sinoćnjoj sednici Odluku o usvajanju obračuna budžeta za 2016.godinu, u ukupnom iznosu od 6. 276.120 kuna. Predsednik ovog predstavničkog tela Srđan Jeremić izrazio je zadovoljstvo ostvarenim budžetom, budući da takav rezultat nije zabeležen u proteklih pet godina.
Od poreza za dohodak, pojašnjava Jeremić, opština Borovo ostvarila je u prošloj godini priliv sredstva u iznosu od 1.431.000, što je nešto više od planiranog.
“S obzirom na tešku ekonomsku situaciju u državi, očekivao sam da će porez na dohodak biti ostvaren u znatno manjem obimu, tako da me raduje ovaj iznos od skoro milion i po kuna” rekao je Jeremić.
Analizirajući najznačajnije stavke prošlogodišnjeg budžeta, naveo je da se po osnovu tekućih donacija iz državnog budžeta u opštinsku kasu slilo 2.937.000 kuna. Ostvarena je i tekuća pomoć iz HZZ-a za javne radove u iznosu od 222 hiljade kuna. “Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost opština Borovo je povukla 373 hiljade kuna, za izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište, koje bi do kraja ove godine trebalo biti izgrađeno i stavljeno u funkciju te za nabavku kanti za otpad i kontejnera. Od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvaren je prihod od 196 hiljada kuna. Na osnovu komunalne naknade opština Borovo je ostvarila prihod od 725 hiljada kuna, rekao je predsednik Veća Srđan Jeremić, koji se meštanima Borova zahvalio što redovno izvršavaju svoje obaveze, vezano za komunalnu naknadu.

Na sednici Opštinskog veća opštine Borovo jedna od tačaka dnevnog reda bila je i preispitivanje osnovanosti Odluke o izmenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodelu na korištenje grobnog mesta, izvođenje radova i pogrebničke usluge. Podsetimo, na osnovu ove Odluke utvrđena je visina naknade za dodelu na korištenje grobnih mesta na mesnom groblju: za jedno grobno mesto u visini od 400 kuna, odnosno 600 kuna za dva grobna mesta, dok građani s prebivalištem izvan opštine Borovo za jedno grobno mesto plaćaju 1.000 kuna, odnosno 1.500 kuna za dva grobna mesta. Ovakvu odluku Opštinsko veće donelo je isključivo zbog ekonomskog aspekta iznalaženja rešenja za problem osiguranja novčanih sredstava za proširenje prostora mesnog groblja, odnosno zbog iskazanog velikog interesa građana koji nemaju prebivalište na području Borova. Nakon pritužbe fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Vukovara o diskriminaciji, koja je u skladu s ovom Odlukom podleg
ala podmirenju veće vrednosti za zakup grobnog mesta na mesnom grbolju u Borovu, u Opštini Borovo je na zahtev pučkog pravobranitelja proveden inspekcijski nadzor nad zakonitošću Odluke o izmenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodelu na korištenje grobnog mesta, izvođenje radova i pogrebničke usluge na mesnom groblju u Borovu, a načelniku dostavljen predlog mera za otklanjanje uočenih nepravilnosti. U ovom predlogu mera, kako je rečeno na sinoćnjoj sednici, ne utvrđuje se da su provedenim nadzorom uočeni propusti u smislu pogrešne primene zakonskih normi niti se konstatuje pravni temelj nezakonitosti donošenja Odluke. Odbor za Statut, Poslovnik, predstavke i pritužbe građana na sednici održanoj 27. februara jednoglasno je zauzeo stav i mišljenje, prihvaćeno na sinoćnjoj sednici Opštinskog veća, da premetna odluka nije u suprotnosti s pozitivnim propisima kojima je regulisana materija upravljanja grobljima, odnosno Zakonom o grobljima i Zakonom
o komunalnom gospodarstvu i da u njenom donošenju i primeni nema elemenata diskriminacije, budući da propisi kojima je regulisana diskriminacija ne navode da je osnov za diskriminaciju prebivalište. Uz ostalo, konstatuje se i da je odluka doneta u okviru samoupravnog delokruga opštine, kao jedinice lokalne samouprave, u skladu s članom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi.

Na inicijativu načelnika Zorana Baćanovića, Opštinsko veće opštine Borovo donelo je Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma na području Opštine Borovo za period od 2017. do 2022.godine. Prema njegovim rečima sredstva za izradu te strategije planiraju se povući u okviru mere 7.1 Programa ruralnog razvoja. Strategija razvoja turizma naslanja se na usvojenu Strategiju razvoja opštine Borovo za period do 2022.godine i dodatno bi razradila mogućnosti razvoja turizma u Borovu.

“Biće postavljena u realnim okvirima, vezano za geografski položaj Borova. Naslonjeni smo na Dunav, dakle usmereni na razvoj ribolovnog, lovnog i cikloturizma jer kroz Borovo prolazi međunarodna biciklistička ruta. Takođe, jedan od ciljeva ove strategije je i afirmisanje i zaštita arheološkog nalazišta “Gradac”, uz obogaćivanje svih sadržaja, kako bi se mogli uvrstiti u turističku ponudu opštine Borovo”, rekao je na načelnik Zoran Baćanović. Jedan od motiva za donošenje ovakve odluke bio je i iskazani interes pojedinih građana za bavljenje turizmom. “Ova Stategija može doprineti da prilikom apliciranja na konkurse za sredstva iz EU fondova dobiju dodatne bodove i pretoče svoju ideju u delo. Važno je reći i da ova odluka neće finansijski opteretiti opštinu Borovo, odnosno porezne obveznike, nego će biti finansirana kroz navedenu meru 7.1 preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Projektni predlog će izraditi Projekt cen
tar Borovo i nadam se da će ovaj projekat zaživeti” kaže Baćanović.
Između ostalog, Opštinsko veće opštine Borovo usvojilo je i izveštaj o radu načelnika Zorana Baćanovića, za period od 1. jula do 31. decembra 2016.godine.
Veće je usvojilo i finansijski izveštaj Dečjeg vrtića Zlatokosa za 2016.godinu, koji je Opština Borovo, kao osnivač ove predškolske vaspitno-obrazovne ustanove, u prošloj godini sufinansirala s 600 hiljada kuna tekuće dotacije za finasiranje redovnog poslovanja, a ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 1.011.633 kune. Usvojen je i finansijski plan za 2017.godinu, težak 1.017.750 kuna s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Direktorica Vrtića Radmila Latas informisala je većnike o nedavno osvojenoj velikoj zlatnoj medalji za kvalitet rada, na Međunarodnom sajmu obrazovanja “Putokazi” koji je u Novom Sadu održan od 6. do 8. marta. Rukovodstvo opštine Borovo i članovi Opštinskog veća čestitali su Upravi Vrtića na ovoj prestižnoj nagradi i dosadašnjem radu.

Većnik Zoran Kojić uručio je načelniku Zoranu Baćanoviću, kao predstavniku Opštine Borovo, dar Regionalne razvojne agencije Bačka, što je istaknuto kao pozitivan primer većničkog angažmana i rada, bez obzira na stranačku pripadnost.

Do lokalnih izbora i raspuštanja Opštinskog veća biće održana još jedna sednica ovog predstavničkog tela, u prvoj polovini aprila.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content