kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Odvoz komunalnog otpada u organizaciji EKO-DUNAVA

odvoz otpada 1

U Borovu je danas 06.08.2015. godine počeo odvoz mešovitog komunalnog otpada u organizaciji komunalnog preduzeća EKO-DUNAV d.o.o. u skladu sa planom i programom razvoja Opštine Borovo i otvaranjem novih radnih mesta.

Mešoviti komunalni otpad će se odvoziti u terminima kako je to i do sada bilo, a o eventualnim izmenama rasporeda odovoza blagovremeno svi meštani će biti obavešteni putem Radio Borova.

Stvaranjem uslova za odvoz komunalnog otpada i proširenjem delatnosti komunlalnog preduzeća meštanima Borova će biti omogućeno i plaćanje računa za odvoz komunalnog otpada u sedištu preduzeća Glavna 3, Borovo bez naknade i dodatnih troškova.

Za lepše i čistije Borovo!

odvoz otpada 2

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content