kontakt telefon: +385(0)32 439 598

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI OPŠTINA TRPINJA I BOROVO

U Borovu je 28. februara 2014. godine nakon usvojenih odluka opštinskih veća opština Trpinje i Borovo potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji ove dve opštine.
„Naše dve opštine svoju saradnju moraju proširiti i razvijati ne samo zbog teritorijalne povezanosti nego i zbog sličnih potreba i problema koje moramo rešavati na dobrobit naših meštana“ naglasio je na današnjem potpisivanju sporazuma Načelnik Opštine Borovo Zoran Baćanović.
Početak primene ovog Sporazuma o saradnji zaživeo je već prvim danom njegovog usvajanja, odnosno potpisivanjem ugovora o poslovnoj saradnji komunalnih preduzeća KRIO d.o.o. Trpinja i EKO-DUNAV d.o.o. Borovo.
Povod potpisivanja ovog Sporazuma i Ugovora je otkaz koncesije preduzeća MULL-TRANS o odvozu komunalnog otpada sa područja Opštine Borovo te sve naše meštane obaveštavamo u dole navedenom o daljnjem načinu odvoza otpada:
Obaveštavamo meštane Borova da će doći do neznatnih promena u načinu i vremenu odvoza komunalnog otpada i to na sledeći način:

  • Komunalni otpad će se odvoziti umesto ponedeljkom i utorkom, sada u novim terminima četvrtkom i petkom,
  • Komunalni otpad će se četvrtkom odvoziti iz naselja Crepulje te na relaciji glavne ceste od ulaska do izlaska iz Borova uključujući sve ulice sa desne strane,
  • Komunalni otpad će se petkom odvoziti iz preostalih ulica Borova odnosno sve ulice koje se nalaze sa leve strane glavne ceste krećući se u smeru Borovo-Dalj.

Otkazom koncesije bivši koncesionar je sa sobom povukao određeni broj kanti koje su naši meštani u prošlom periodu dobili na korištenje, stoga obaveštavamo ovu kategoriju lica da i nadalje mogu iznositi svoj komunalni otpad u uredno spakovanim vrećama zapremine 120 litara odnosno istovetne zapremine koja je bila i u kantama za odvoz komunalnog otpada.
Komunalno preduzeće EKO-DUNAV će u narednom periodu zajedno sa Opštinom Borovo raditi na rešavanju ovoga problema te pokušati obezbediti adekvatne kante za ovu kategoriju meštana kako bi i oni u buduće na istovetan način odlagali svoj komunalni otpad.

potpisivanje_sporazuma
potpisivanje_sporazuma2

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content