kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava “Financijskog leasinga za nabavu rabljenog teretnog vozila”

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) direktorica Ljiljana Jakovljević dipl. oec. EKO-EKO-DUNAV.O. nije u sukobu interesa niti sa jednim gospodarskim subjektom, odnosno nema gospodarskih subjekata sa kojima je EKO-DUNAV D.O.O. kao naručitelj u sukobu interesa.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 3
Današnje posete: 13
Ukupan broj poseta: 333669

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content