kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Odluka Djelomično financiranje školskih udžbenika

KLASA: 550-02/23-01/01
URBROJ: 2196-9-01-23-2
Borovo, 04.09.2023 god.

Na temelju čl. 63. Statuta Općine Borovo, (Sl. glasnik Općine Borovo 02/21) općinski načelnik dana 04.09.2023 god. donosi

O D L U K U

Čl. 1.

Program financiranja udruga i općedruštvenih djelatnosti realízirat će se u dijelu u kojemu se isti odnosi na stavku „Pomoć obiteljima i kućanstvima“ na način da se u  proračunu Općine Borovo osiguraju novčana sredstva za djelomično financiranje nabavke školske opreme za djecu koja su upisana u prvi razred osnovne škole.

Čl. 2.

Djelomično financiranje nabavke školske opreme vršit će se doznakom novčaníh sredstava na IBAN roditelja i to u iznosu od 150,00 eur/1.130,18 kn po djetetu, a temeljem popisa djece koja su upisana u prvi razred Osnovne škole Borovo.

Čl. 3.

Odredbe ove Odluke realizirat će referent za računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo.

 OPĆINSKI NAČELNI
Zoran Baćanović mag.iur.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content