kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića

Projektom će se nastaviti postupak energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo koji je započet u 2018. godini zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ovim projektom se planira izvođenje radova sanacije i rekonstrukcije dvorane DV ZLATOKOSA Borovo. Radovi koji se planiraju izvesti u dvorani vrtića ovim projektom su uklanjanje parketa i postavljanje sigurnosne PVC podloge, ugradnja podnog grijanja, postavljanje spuštenog stropa i ugradnja energetski učinkovite rasvjete, postavljanje pregrade dvorane, sanacija sanitarnog čvora i postavljanje fiksne opreme.

U svrhu izvođenja svih tih radova potrebno je pripremiti projektnu dokumentaciju i osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova kako bi se radovi sanacije i rekonstrukcije kvalitetno izveli.
Svi troškovi predviđeni proračunom projekta odnose se na izvođenje radova koji će doprinijeti stvaranju prostora ugodnog za boravak djece u dvorani DV ZLATOKOSA Borovo.

Provedbu projekta sufinancira Središnji državni ured za demografiju i mlade iznosom od 266.394,00 kuna, dok Općina Borovo učestvuje u financiranju projekta s iznosom od 399.590,44 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 665.984,44 kuna.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content