kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Zapisnik administrativne provjere zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za kupnju obiteljske kuće na području Općine Borovo u 2021 god.

KLASA:  023-05/21-03-01-04
URBROJ: 2196-04-21-03-07
Borovo, 24.03.2021 god.

ZAPISNIK
sačinjen dana 19.03.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 10,45 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem čl. 8. st. 2.  Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za kupnju obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te t.4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće dana 24.03.2021 god.

I. PREURANJENI ZAHTJEVI

Utvrđuje se da nije bilo preuranjenih zahtjeva.

Nakon objave Javnog poziva zaprimljeno je, do momenta zatvaranja 15.03.2021 god. , ukupno 5 zahtjeva.

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

II. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI

Ime i prezime podnositelja
Adresa i OIB
Vrijeme zaprimanja (vrijeme predaje na poštu)Zahtjev potpunMjera: sufinanciranje kupnje obiteljske kućeNapomena
LJUBICA MIĆIĆ iz Bobote, Nedeljkovićeva 22 OIB 8875637199029.01.2021. 11:32:51DANije zaključen kupoprodajni ugovor/
ALEKSANDRA OLJAČA iz Borova, Radnička 35 OIB 4035102930625.01.2021 08:05:47NE Nije ovjerena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
ZDRAVKO BOŠKOVIĆ iz Vukovara, Županijska 106 OIB 6807020518408.02.2021. 13:47:18DA//
SUZANA NOVIĆ iz Borova, Radnička 12 OIB 0983481932825.02.2021 13:23:32NE Nedostaje Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga
DEJAN VASIĆ iz Borova, Bulićeva 16 OIB 2327405115608.03.2021. 13:49:29DA  

Zahtjevi za koje je utvrđena nepravilnost u koloni „napomene“ biti će vraćeni pošaljitelju.

Po otklanjanju utvrđenih nedostataka zahtjevi se mogu podnijeti temeljem istoga Javnog poziva preporučenom poštanskom pošiljkom.

Konstatira se da je administrativna provjera prispjelih prijava  okončana dana 24. ožujka 2021 god.

Zahtjevi koji budu dostavljeni po zaključenju ovoga zapisnika o administrativnoj provjeri, bit će predmet administrativne provjere koja će se konstatirati dopunom ovoga zapisnika.

Zapisnik se sukladno čl. 8. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content