kontakt telefon: +385(0)32 439 598

II. Dopuna Zapisnika administrativne provjere zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području Općine Borovo u 2021 god.

I. DOPUNA ZAPISNIKA O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI Zahtjeva NIKOLE PREDIĆA iz Borova, Grobljanska 1 vlasnika Teracerskog obrta PREDIĆ OIB 12642367721.           

Dopuna zapisnika sačinjava se dana 15.02.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 10,00 sati, te se utvrđuje da je zahtjevu, koji je zaprimljen 11.02.2021 god. u 14,31 sati,  priložena sva propisana dokumentacija kao dokaz da se radi o novootvorenom obrtu sa upisom početka obavljanja djelatnosti sa danom 01.03.2021 god.  

Ova dopuna zapisnik se sukladno čl. 5. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području  Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja  Odluke o osnovanosti podnesenog zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnic

II. DOPUNA ZAPISNIKA O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI Zahtjeva prispjelih do dana 19.03.2021 god. temeljem Javnog poziva za ostvarivanje prava na poticajnu mjeru za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području Općine Borovo u 2021 god.

Dopuna zapisnika sačinjava se dana 19.03.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 10,00 sati, te se konstatira da je administrativnom provjerom utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Ime i prezime/naziv
Adresa i OIB
Vrijeme zaprimanja (vrijeme predaje na poštu)Zahtjev potpunMjeraNapomena
COLORED – LIM Obrt za limarske usluge vl. Ozren Đurić Ozrenska 92A OIB 71564741138 11.03.2021. 11:20:00  DAPočetak obavljanja gospodarske djelatnostiUpis u obrtni registar 08.03.2021 god.
EKO – VODA.EU j.d.o.o. Boris Maksimović, Grobljanska 8 OIB5993404599215.03.2021. 13:24:34DAPočetak obavljanja gospodarske djelatnostij.d.o.o. u osnivanju od 15.02.2021.

Ova dopuna zapisnik se sukladno čl. 5. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za početak obavljanja gospodarske djelatnosti na području  Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja  Odluke o osnovanosti podnesenog zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnic

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content