kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Zapisnik administrativne provjere zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2021 god. .

KLASA: 306-02/21-01/03
UR.BROJ: 2196-04-03-21-06
Borovo, 02.02.2021 god.

ZAPISNIK

sačinjen dana 02.02.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 14,00 sati

Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2021 god. te točke 4. Javnog poziva z a dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje razvoja poljoprivrede  u 2021 god.

Nakon objave Javnog poziva zaprimljeno je, do momenta zatvaranja, ukupno 9 zahtjeva.

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

I. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI SA POTPUNOM DOKUMENTACIJOM

Redni brojIme i prezime/naziv
Adresa i OIB
Vrijeme zaprimanja (vrijeme predaje na poštu)Zahtjev potpun MjeraNapomena
1.OPG MAKSIMOVIĆ nositelj Sanja Maksimović, Školska 10 OIB 7903172254425.01.2021. 07:00:05  DA3) Potpore za sufinanciranje nabave sredstava i opreme za povrtlarsku proizvodnju/
2.OPG BRANKO SPASOJEVIĆ nositelj Branko Spasojević, Đure Pucara 5 OIB 4815448409525.01.2021. 08:36:49DA1) Potpore za nabavku opreme za doradu, preradu,  pakovanje i destiliranje poljoprivrednih proizvoda/
3.OPG GORAN SIMIĆ nositelj Goran Simić, I. L. Ribara 19 OIB 0511131263425.01.2021. 08:37:39DA1) Potpore za nabavku opreme za doradu, preradu,  pakovanje i destiliranje poljoprivrednih proizvoda/
4.OPG SPASOJEVIĆ CVIJETIN nositelj Cvijetin Spasojević, Ozrenska 40 OIB 8837478690825.01.2021. 08:38:30DA4) Potpore za unapređenje voćarstva i vinogradarstva/
5.OPG MARIJA ROMIĆ nositelj Marija Romić, Bulićeva 20 OIB 7455202616325.01.2021. 10:32:55DA4) Potpore za unapređenje voćarstva i vinogradarstva/
6.Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo JOVICA OSTOJIĆ , nositelj Jovica Ostojić, Đ. Sremca 1 OIB 9461657087625.01.2021. 13:14:00DA3) Potpore za sufinanciranje nabave sredstava i opreme za povrtlarsku proizvodnju/

II. ZAHTJEVI PRISTIGLI NAKON ISKORIŠTENJA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA – NEOTVORENI SE VRAĆAJU POŠILJATELJU

  1. Nikola Savatić, Veselina Stojakovića 5
  2. Milan Marković Školska 141
  3. Janko Poznanović, N. Kovačevića 19

III. ZAHTJEVI ZAPRIMLJENI NAKON ZATVARANJA JAVNOG POZIVA – NEOTVORENI SE VRAĆAJU POŠILJATELJU

Do momenta sačinjavanja zapisnika o provedenoj administrativnoj provjeri, nema pristiglih novih zahtjeva.

Konstatira se da je administrativna provjera prispjelih prijava u cijelosti okončana dana 02. veljače 2021 god.

Zahtjevi koji bi eventualno prispjeli nakon zaključenja i objave ovoga zapisnika, neotvoreni će se vratiti pošiljatelju i neće biti sastavni dio zapisnika.

Zapisnik se sukladno čl. 9.  Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

Zapisnik se objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli Općine Borovo.

                                                                                                                                           ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl.pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content