kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Zaštita osobnih podataka – GDPR

U EKO-DUNAV d.o.o. privatnost pojedinaca će se uvijek poštivati u skladu s zakonima, Općom uredbom EU i organizacijskim načelima privatnosti utvrđeni ovom politikom. Osobni podatci zaposlenika i interesnih partnera sa kojima raspolažemo ne smiju se staviti na raspolaganje trećim pravnim i fizičkim osobama bez pristanka ispitanika. O svakoj eventualnoj pogrešci u zaštiti osobnih podataka biti će obaviješteni ispitanik i AZOP, a EKO-DUNAV d.o.o. će poduzeti sve raspoložive mjere da se smanji negativni učinak po ispitanika.

Politika privatnosti Eko Dunav
Politika zaštite osobnih podataka Eko Dunav
Privola Eko Dunav

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content