kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Kulturna i druga udruženja

Kulturno umetničko društvo “Branislav Nušić”

KUD_logo

Tradicija kulturno-umetničkog amaterizna je izuzetno velika na ovim prostorima Srema pa tako i u Borovu gde je sedište KUD-a “Branislav Nušić”. Bogata istorijska prošlost i materijalni dokazi živo svedoče da su u različitim društvenim uslovima stvarana kulturna dobra, a kulturno umetnički amaterizam je najčešći oblik stvaralaštva. KUD “Branislav Nušić” osnovan 1951. godine pa ponovnim oživljavanjem 1996. godine zadržava taj naziv te se time odužuje slavnom srpskom piscu i komediografu. Ljubav prema pozorištu, ali i prema folkloru, tamburi, pesmi i likovnom stvaralaštvu dali su ugled ovom društvu. U njegovim prostorijama čuje se stara i nova srpska pesma, svatovska igra iz Srema, ali i ona Šumadijska, Mačvanska kao i drugih naroda. Za kratko vreme od obnove KUD “Branislav Nušić” ima četiri sekcije: folklornu, likovnu, dramsko recitatorsku i tamburašku sa oko 200 aktivnih članova. Svoje umeće članovi KUD-a i ljubitelji raznih vidova umetnosti afirmišu organizovanjem festivala folklora, likovnih sekcija, pozorišnih predstava, tamburaških koncerata i sl. Svoj rad članovi KUD-a imali su priliku prezentovati kroz učešće na mnogobrojnim kulturnim manifestacijama kako u inostranstvu tako i na području Republike Hrvatske, a takođe su dokazali svoje organizatorske sposobnosti kroz uspešnu realizaciju likovnih kolonija, međunarodnog festivala folklora, smotra folklora nacionalnih manjina Hrvatske i dr. To je ona lepota i šarm mladosti koja uz starije članove živi intezivnim kulturnim i umetničkim životom.

saznajte više na stranicama kud-branislav-nusic.hr

Zavičajno udruženje Srba Ozrena i Posavine

zusop_logo

Zavičajno udruženje Srba Ozrena i Posavine je udruženje koje okuplja Srbe i druge građane koji su rođeni, svojim poreklom potiču ili su na bilo koji način povezani sa područjem Ozrena, Posavine i šire u Republici Srpskoj i B i H. Prvi doseljenici sa ovih područja su se počeli naseljavati u Borovu  od 1953. godine i danas čine značajan udeo stanovništva Borova. U želji da sačuvaju svoje korene i više se međusobno povežu osnovali su Zavičajno udruženje  24. oktobra 2009. godine, sa sedište u Borovu. Predsednik ovog Zavičajnog udruženja je Rajko Lukić iz Borova, a potpredsednik Miroslav Mikerević iz Vukovara (Borovo naselje). Kroz svoje delovanje Zavičajno udruženje želi negovati i razvijati kulturno i jezično nasleđe, tradiciju i običaje Srba sa područja Ozrena i Posavine, očuvati njihov nacionalni, kulturni i zavičajni identitet, uspostaviti i razvijati saradnju sa jedinicama lokalne samouprave, udruženjima i drugim pravnim licima, koja deluju na tom području, kao i svojim sunarodnjacima koji tamo žive te se međusobno zbližavati i povezivati. Ovo Zavičajno udruženje od svog osnivanja svake godine organizuje “Sportske igre na Savulji”, takmičenje u narodnim sportovima, kulturno-zabavnu manifestaciju “Ozrensko-posavsko veče”, proslavlja svoju krsnu slavu 19. maja Prenos moštiju sv. Save Srpskog, učestvuje u proslavi Badnjeg dana i Vaskrsa, organizuje pokloničko putovanje 30. jula na dan sv. Ognjene Marije u Tumare te organizuju putovanja i obilaske manastira i crkava, kao i srpskih spomenika kulture i tradicije te uspješno sarađuje sa srpskim udruženjima iz Petrova, Dervente, Broda i drugih mesta iz Republike Srpske i B i H.

pratite nas na FB

DVD BOROVO

Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo osnovano je 1932. godine i danas broji oko 40 starijih članova od čega 30-ak operativaca te 20-ak članova podmlatka.

pratite nas na FB →

Udruženje penzionera “Borovo” Borovo

penzioneri_slika

Udruženje penzionera Borovo osnovano je 1982. godine, tj. penzioneri su tada bili članovi Saveza penzionera Vukovar. Broj penzionera u početku je bio oko 400, a danas Borovo ima cca 1100 penzionera. Nakon mirne reintegracije 1997. godine formira se novo udruženje penzionera “ZAPADNI SREM” Vukovar u okviru kojeg se nalazi podružnica penzionera Borovo koja deluje na teritoriji Opštine Borovo. Trenutačni broj članova udruženja je 320 penzionera. Podružnica je smeštena u zgradi doma penzionera, Trg palih boraca 2. Rad podružnice svodi se na pomoć penzionerima u rešavanju statusnih pitanja te snabdevanju ogrevom, namirnicama i sl. Udruženje je organizator raznih proslava i druženja, npr. “Poetsko muzičko veče penzionera” te učestvuje u manifestacijama koje se održavaju u Borovu. Organizator je raznih eskurzija i izleta.

Udruženje antifašističkih boraca NOR-a i antifašista

Sve do 1991. godine učesnici NOB-a imali su svoju organizaciju pod nazivom “Savez udruženja boraca NOR-a Jugoslavije”. Nakon mirne reintegracije 1997. godine, a to su prilike i dozvoljavale počela se buditi želja za nastavak tradicija iz NOB-a. Nakon osnivačke skupštine, a na konstitutivnoj sednici koja je održana 29.11.2000. godine formirano je “Udruženje antifašističkih boraca NOR-a i antifašista” Opštine Borovo koje danas broji cca 100 članova. Ciljevi i zadaci Udruženja su: okupljanje i organizovanje učesnika NOR-a i drugih antifašista na području Opštine u interesu očuvanja, negovanja i daljnje promocije antifašističkih tradicija i vrednosti. Zalaganje za mir, demokratiju, zaštitu i poštovanje ljudskih prava i građanskih sloboda bez obzira na rasnu, versku, političku i drugu pripadnost te javno suprostavljanje i borbu protiv bilo kakvih pojava i oblika fašizma, nacionalizma, šovinizma, rasne, verske i druge netrpeljivosti itd. O radu i aktivnostima udruženja redovito se vrše koordinacije sa ostalim udruženjima na našem području, a i sa Savezom antifašističkih boraca Hrvatske u Zagrebu.
FOTO KOLAŽ O TITU – autor Đorđe Mirosavljević

Udruženje “Plavi Dunav” Borovo

plavi dunav-slika

Udruženje za očuvanje prirode, tradicije, običaja i razvoja turizma “Plavi Dunav” Borovo osnovano je 07. februara 2007. godine. Udruženje je pokretač nekoliko manifestacija u Borovu, a najpoznatije su “U susret Vaskrsu” ili Borovska tucijada te “Cvet po cvet – cvetored” akcija uređenja dvorišta, okućnica i balkona.
Udruženje je izdalo Brošuru o Borovu, razglednice te suvenire koji su upečatljivi za samo mesto Borovo. Članovi udruženja “Plavi Dunav” učestvuju u svim akcijama koje se pokreću u mestu od strane Opštine, KUD-a i drugih organizacija te uređenja mesta, čišćenje obale Dunava, aktivan doprinos za proslavu 1. maja i dr.

pratite nas na FB →

Udruženje pčelara “Milena” Borovo

Udruženje pčelara “Milena” Borovo iz Borova formirano je 28. marta 1998. godine i nalazi se u sklopu Hrvatskog saveza pčelara. Udruženje broji oko 40 članova, a ima cca 450 košnica pčela. Upravni odbor čine predsednik, blagajnik i 5 članova. Udruženje se bavi proizvodnjom meda kao osnovnom delatnošću, a nuzproizvodi su propolis, pčelinji pelud i drugi proizvodi od meda. Udruženje se bavi prezentovanjem pčelarstva, uzgojem pčela, proizvodnjom meda i proizvoda od meda kao jedan od važnijih segmenata zdrave ishrane, istodobno veoma efektnog leka. Udruženje redovno održava sastanke i koordinacije sa drugim udruženjima na našem području, a vezano za rad i modernizaciju pčelarstva.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 105
Ukupan broj poseta: 433799

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content