kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Izvješće o provedenom postupku i rang lista kandidata za prijem u službu na određeno vrijeme

KLASA: 551-02/23-01/01
URBROJ: 2196-9-01-24-16
Borovo, 23.05.2024 god.

Na temelju članaka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i Odluke o objavi oglasa za prijam  službenika u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo ,  Povjerenstvo za provedbu postupka dana 23. svibnja 2024 god. sačinjava

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTA
KANDIDATA

Oglas je objavljen na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Borovo dana 02. 05. 2024 god.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

1. Objava:

  Oglas za prijam  u službu na određeno vrijeme stručnog suradnika/ca voditelja/ica i referenta/ica asistent/ica voditelja  na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe u Općini Borovo faza IV. objavljen je dana 02.05.2024 god. na internet stranici HZZZ i Općine Borovo.

  2. Pregled pristiglih prijava:

  1. SVETLANA OSTOJIĆ, SSS iz Borova, Vuka Karadžića 29

   Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu, urednu i formalno ispravnu prijavu za refent/ica asistent/ica voditelja projekta:

   1. VESNA PAVLOVIĆiz Vukovara, Stjepana Radića 79
   2. BOJAN ROMIĆ iz Borova, Bulićeva 20

   3. Utvrđivanje liste kandidata:

   Budući da na prethodnu pismenu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, nakon pregleda pravodobnosti i potpunosti prijava utvrđeno je da na provjeru mogu pristupiti :

   ZA VODITELJ/ICU PROJEKTA: Svetlana Ostojić

   ZA ASISTENTA/ICU VODITELJA PROJEKTA: Vesna Pavlović i Bojan Romić

   4. Održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti:

   Prethodna pismena provjera znanja i sposobnosti održana je dana 23. svibnja 2024. godine u 10,00 sati, na lokaciji Borovo, Glavna br.3 u sali za sastanke općine. Pismenoj provjeri pravo pristupa imali su svi  kandidati  imenovani u točki 3 Izvješća.

   Popis kandidata koji su pristupili na prethodnu pismenu provjeru znanja sa brojem točnih odgovora na pitanja i brojem bodova:

   ZA VODITELJA PROJEKTA:

   SVETLANA OSTOJIĆ               9/10 bodova

   ZA ASISTENTA VODITELJA PROJEKTA:

   VESNA PAVLOVIĆ                  7/10 bodova
   BOJAN ROMIĆ                        10/10 bodova

   Na  intervju, koji je održan dana 23. svibnja 2024. godine u Općini Borovo ,  Glavna br. 3 u sali za sastanke sa početkom u 11,00 sati pozvani su, pristupili te ostvarili  rezultate slijedeći kandidati:

   ZA VODITELJICU PROJEKTA

   1.SVETLANA OSTOJIĆ                 10/10 – 10 bodova

   ZA ASISTENTA VODITELJA

   1. VESNA PAVLOVIĆ                    10/10-  10 bodova
   2. BOJAN ROMIĆ                         10/10-  10 bodova

    Rang lista:

    Nakon prethodne pismene provjere znanja i provedenog intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik/ca voditelj/ica projekta Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe u Općini Borovo faza IV.

    1. SVETLANA OSTOJIĆ              19/20 – 19 bodova

    ZA ASISTENTA PROJEKTA

    1. BOJAN ROMIĆ                          20/20 – 20 bodova
    2. VESNA PAVLOVIĆ                      17/20 – 17 bodova

     5. Zaključak:

     Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, te utvrđene rang liste kandidata Povjerenstvo dostavlja ovo izvješće na daljnje postupanje pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela  Općine BOROVO.

      POVJERENSTVO

     1. Miloš Maksimović, predsjednik

      2. Ljiljana Jakovljević, član

      3. Srđana Španović – član

      Prijavi se

      OPĆINA BOROVO

      GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
      tel: +385 (0)32 439-598,
      fax: +385 (0)32 439-601,
      e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
      OIB: 02417916452
      HR6825000091802900006
      Skip to content