kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Odluka o provedbi postupka objave Javnog poziva o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće

KLASA: 421-02/24-01/01
URBROJ: 2196-9-01-24-3
U Borovu, 13.02.2024 god.

Na temelju čl. 63. Statuta (Sl. glasnik 2/21) te čl. 2. Pravilnika o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području Općine Borovo god. općinski načelnik dana 13.02.2024 god. donosi

O  D  L  U  K  U
o provedbi postupka objave Javnog poziva
o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće

Čl. 1.

            Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo provesti postupak objave Javnog poziva za dodjelu bespovratne potpore za kupnju obiteljske kuće na području Općine Borovo u 2024 god.

            U proračunu Općine Borovo za 2024 god. za namjene iz st. 1. ovoga članka osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 eur.

            Javni poziv objavit će se dana 19. veljače 2024 god.

Čl. 2.

            Postupak objave Javnog poziva podrazumijeva:  objavu obavještenja o objavi Javnog poziva na Internet stranici općine, oglasnoj ploči i lokalnom mediju Radio Borovo, objavu

Javnog poziva, zaprimanje prijava te administrativnu provjeru istih redoslijedom zaprimanja .

Čl. 3.

            Zapisnik o provedenoj administrativnoj provjeri Jedinstveni upravni odjel dostavlja općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag. iur

DOSTAVITI
1x Radio Borovo
1x Oglasna tabla
1x Arhiva

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content