kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava prispjelih na javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje  razvoja poljoprivrede u 2023 god.

KLASA: 421-02/23-01/03
UR.BROJ: 2196-9-03-23-24
Borovo, 22.12.2023 god.

ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI
PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZOV

završen dana 22.12.2023 god. u prostorijama Općine Borovo u 10,15 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede  na području  Općine Borovo u 2023 god. (Sl. glasnik 7/22) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje razvoja poljoprivrede u 2023 god.

Nakon objave Javnog poziva do 14.12.2023 god. zaprimljeno je ukupno 20 zahtjeva.

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

1OPG BOJAN MIROSAVLJEVIĆ07.12.23. 16:19,59IV.1.320,00Prijava potpuna Prednost čl.2. Pravilnika
2OPG MUŽEVIĆ NATAŠA08.12.23. 08:08,05I.2.650,00Prijava potpuna
3OPG SRKI HAZELNUT08.12.23. 08:14,30IV.1.320,00Prijava potpuna
4OPG BRANKO SPASOJEVIĆ08.12.23. 09:51,22IV.1.320,00Prijava potpuna
5OPG ANĐA BOŽIĆ08.12.23. 08:06,00I.2.650,00Prijava potpuna
6OPG NIKOLA DRAGINJA LUKIĆ08.12.23. 17:09,21IV.1.320,00Prijava potpuna
7OPG ŽIVANA MILJKOVIĆ11.12.23. 08:02,19IV.1.320,00Prijava potpuna Prednost po čl. 2. Pravilnika
8OPG BRANISLAV SREMAC11.2.23. 09:07,14I.2.650,00Prijava potpuna
9OPG MILAN SAVIČIĆ11.12.23. 11:11,30I.2.650,00Prijava potpuna Prednost čl.2.Pravilnika
10OPG VLADIMIR ŽABKA11.12.23. 11:45,20IV.1.320,00Prijava potpuna Prednost čl.2.Pravilnika
11OPG IVANA LESKOVAC11.12.23. 13:41,40I.2.650,00Prijava potpuna Prednost čl.2.Pravilnika
12.OPG KOVAČEVIĆ NIKOLA12.12.23. 08:40,05I.2.650,00Prijava potpuna Prednost po čl. 2. Pravilnika
13.OPG MILADIN STOJANOVIĆ12.12.23. 09:18,41I.2.650,00Prijava potpuna Prednost po čl. 2. Pravilnika
14.OPG ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ12.12.23. 10:31,07II.1.320,00Prijava potpuna Prednost po čl. 2. Pravilnika
15.OPG JAKOVLJEVIĆ BORIVOJ12.12.23. 11:24,13I.2.650,00Prijava potpuna Prednost po čl. 2. Pravilnika
16.SOPG JOVICA OSTOJIĆ12.12.23. 13:37,23III.2.650,00Prijava potpuna
17.OPG MRĐANOVIĆ13.12.23. 08:23,31I.2.650,00Prijava potpuna Prednost po čl. 2. Pravilnika
18.OPG OBRADOVIĆ DAMIR13.12.23. 10:41,50I.2.650,00Prijava potpuna Prednost po čl. 2. Pravilnika
19.OPG ZLATICA LONČAR14.12.23. 11:22,00IV.1.320,00Prijava potpuna Prednost po čl. 2. Pravilnika
20.OPG RAJKO LUKIĆ14.12.23. 17:35,18IV.1.320,00Prijava potpuna Prednost po čl. 2. Pravilnika

            Izvršenom administrativnom provjerom, a u skladu sa čl. 2. st.2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području  Općine Borovo u 2023 god. (Sl. glasnik 7/22) kojim je definirano da prednost pri ostvarivanju prava na bespovratna sredstva temeljem odredaba ovoga Pravilnika imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja ova sredstva nisu koristili po pozivima iz prethodnih proračunskih razdoblja, utvrđeno je da pravo na poticajna sredstva za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2023 god. ostvaruju slijedeća obiteljska poljoprivredna gospodarstva:

  1. OPG BOJAN MIROSAVLJEVIĆ
  2. OPG ŽIVANA MILJKOVIĆ
  3. OPG MILAN SAVIČIĆ
  4. OPG VLADIMIR ŽABKA
  5. OPG IVANA LESKOVAC
  6. OPG KOVAČEVIĆ NIKOLA
  7. OPG MILADIN STOJANOVIĆ
  8. OPG ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ
  9. OPG BORIVOJ JAKOVLJEVIĆ

Zapisnik se sukladno čl. 9.  Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području  Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 7/22) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

PROČELNICA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA                                                                                       
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica                      

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content