kontakt telefon: +385(0)32 439 598

V. Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava prispjelih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2023. godini

KLASA: 421-02/23-01/02
UR.BROJ: 2196-9-03-23-65
Borovo, 21.11.2023 god.

V. ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI
PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZOV

završen dana 21.11.2023 god. u prostorijama Općine Borovo u 11,00 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2023 god. (Sl. glasnik 6/23) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2023 god.

Zapisnik se odnosi na prijave dostavljene nakon 12.10.2023 god.

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

I. PRAVOVREMENI ZAHTJEVI SA POTPUNOM DOKUMENTACIJOM

RBR  NAZIV I SJEDIŠTEVRIJEME ZAPRIMANJAMJERAP-PAUŠALNI R-REDOVAN O – OSTALOPRAVOVREMENA/POTPUNANAPOMENA
1.AUTOSERVIS OSTOJIĆ obrt za automehaničarske usluge B. Maslarića 3515.11.2023vlasnikPDA 
2.T.O. FLAMINGO Ratarska 1a16.11.2023vlasnikRDA 

II. Zapisnik se sukladno čl. 8. st. 5 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2023 god. (Sl. glasnik 6/23) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content