kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Završetak provedbe projekta „Sanacija etno kuće, faza 2“

Završena je provedba projekta „Sanacija etno kuće, faza 2“. Projekt se provodio u razdoblju srpanj 2022. godine – svibanj 2023. godine. Cilj projekta je stvaranje uvjeta za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta Srba u Borovu.

U sklopu projekta izvedeni su radovi sanacije fasade pročelja etno kuće, radovi sanacije nosećih stupova i greda, fasade te dijela krovišta, izgradnje sanitarnog čvora, uređenja dvorišta, uklanjanja starog i izgradnje novog bedema te postavljanja nove kapije etno kuće.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 54.783,38 eura / 412.765,38 kuna, a sufinanciran je sredstvima Zajedničkog vijeća općina Vukovar iznosom od 39.816,84 eura / 300.000,00 kuna, dok je ostatak vrijednosti projekta financiran sredstvima Općine Borovo.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content