kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Anketa – Turizam i lokalno stanovništvo – primjer Vukovarsko-srijemske županije

Ispitivanje stavova lokalnog stanovništva o trenutnom i budućem razvoju turizma na području Vukovarsko-srijemske županijese provodiradi prikupljanja podataka za izradu diplomskog rada na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Anketa je u potpunosti anonimna. Ukoliko imate pitanja vezanih za anketni upitnik ili ovo istraživanje, obratite se na: ds3840@fthm.hr ili anams24898@gmail.com

Anketu možete popuniti putem ovoga LINKA

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content