kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Monthly archive for svibanj 2023

Tretman suzbijanja komaraca – adulticidni tretman sa zemlje na području Borovo dana 25. svibnja 2023.godine.

Tretman suzbijanja komaraca – adulticidni tretman sa zemlje na području  Borovo dana 25. svibnja 2023.godine.

U četvratak, 25.05 u vremenu od 20:30 do 22:00 sati Veterinarska stanica Vukovar provodiće tretman suzbijanja komaraca s zemlje na području Borova Biće korišteni insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i preporučeni od Svetske zdravstvene organizacije za primenu u naseljenim mestima, koji su bez štetnih posledica na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja. Ipak, na ljude koji imaju problema sa zdravljem apeluje se da, preventivno, u vreme akcije ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore. Pčelarima je upućen poziv da… Nastavite čitati Tretman suzbijanja komaraca – adulticidni tretman sa zemlje na području Borovo dana 25. svibnja 2023.godine.

pročitaj više

Cjelovito izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja

Cjelovito izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja

REPUBLIKA HRVATSKAOPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPĆINE BOROVO KLASA: 013-01/23-01/01URBROJ: 2196-9-01-23-17Borovo, 24.05.2023 god. Na osnovi članka 79. stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/2019., dalje: Zakon), održanih 7. svibnja 2023. Izborno povjerenstvo Općine Borovo objavljuje CJELOVITO IZVJEŠĆEO VISINI TROŠKOVA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKANACIONALNIH MANJINA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA I. Sredstva za izbore osigurana su u proračunu Općine Borovo za 2023. i to u Odluci KLASA: 402-01/22-02/5 URBROJ: 2196-9-02-22-66 od dana 22.12.2022 god. II. Sredstva… Nastavite čitati Cjelovito izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja

pročitaj više

Poziv na radionicu – Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

Poziv na radionicu – Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

Ovim putem Vas obavještavamo o održavanju radionice na temu „Prijava projektnih prijedloga na Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu“ tijekom koje će se prijaviteljima detaljno objasniti postupak prijave, obrade prijavnica, ocjenjivanja i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava. Pravo na potporu u sklopu ovog Javnog poziva imat će poduzetnici, obrti te ostali subjekti koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području… Nastavite čitati Poziv na radionicu – Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

pročitaj više

I. ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZIV

I. ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZIV

KLASA: 421-02/23-01/1UR.BROJ: 2196-9-03-23-5Borovo, 11.05.2023 god. I. ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZIV završen dana 11.05.2023 god. u prostorijama Općine Borovo u 14,00 sati. Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 3/23) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2023 god. Nakon objave  Javnog poziva pa do dana sačinjavanja zapisnika o administrativnoj provjeri… Nastavite čitati I. ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZIV

pročitaj više

Odluku o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini borovo

Odluku o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini borovo

KLASA: 013-01/23-01/1URBROJ:2196-9-01-23-16BOROVO,10.05.2023 god. Na osnovi članka 78. stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19, dalje: Zakon), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini BOROVO 7. svibnja 2023., Općinsko izborno povjerenstvo Općine BOROVO na sjednici održanoj 10. svibnja 2023. utvrdilo je i objavljuje ODLUKUO KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKENACIONALNE MANJINE U OPĆINI BOROVO I. Od ukupno 3.116… Nastavite čitati Odluku o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini borovo

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content