kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Borovo

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Borovo na sjednici održanoj 05.04.2023  god. donijelo je

R J E Š E N J E

O ODREÐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

NA PODRUČJU OPĆINE BOROVO

Na području Općine Borovo određuju se biračka mjesta:

  1. Biračko mjesto broj 1. u: Borovu NASELJE “CREPULJE”, B.MASLARIĆA 46

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, mađarske, njemačke, rusinske, slovačke, srpske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u Borovu: BORISA KIDRIČA, BOŽIDARA MASLARIĆA, BRAĆE MIŠLJENOVIĆA, BRANISLAVA NUŠIĆA, ĐURE JAKŠIĆA, GLAVNA 180-244 (PARNI), GLAVNA 156-168 (PARNI), GLAVNA 181-243 (NEPARNI), GLAVNA 155-169 (NEPARNI), JOSIPA CAZIJA, KONSTANTINA PEIČIĆA, OSJEČKA, VUKA KARADŽIĆA, VUKOVARSKA, ZMAJ JOVE JOVANOVIĆA.

  • Biračko mjesto broj 2. u Borovu: GLAVNA 88C

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, mađarske, njemačke, rusinske, slovačke, srpske i ukrajinske nacionalne manjine

s prebivalištem u Borovu: GLAVNA 84-154 (PARNI), GLAVNA 79-153 (NEPARNI), MALA, NOVA, RADNIČKA, RATARSKA 15-25 (NEPARNI), RATARSKA 86-102 (PARNI), RATARSKA 27-61 (NEPARNI), SREMSKA, VLADIMIRA NAZORA.

  • Biračko mjesto broj 3. u Borovu: OSNOVNA ŠKOLA “BOROVO”, TRG PALIH BORACA 30

  na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, mađarske, njemačke, rusinske, slovačke, srpske i ukrajinske nacionalne manjine

  s prebivalištem u Borovu: BULIĆEVA, DUNAVSKA, GAJIĆEVA, GLAVNA 2-82 (PARNI),  
  GLAVNA 1-75 (NEPARNI), PARTIZANSKA, RATARSKA 26-58 (PARNI), RATARSKA 7-13A
  (NEPARNI), RATARSKA 16-24 (PARNI), RATARSKA 64-84 (PARNI), RATARSKA 60-62
  (PARNI), RATARSKI ODVOJAK, SLOBODE, ŠKOLSKA 1-15 (NEPARNI), TRG PALIH
  BORACA, ŽELJEZNIČKA.

  • Biračko mjesto broj 4. u Borovu: DJEČJI VRTIĆ “ZLATOKOSA”, N. KOVAČEVIĆA 2A

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, mađarske, njemačke, rusinske, slovačke, srpske i ukrajinske nacionalne manjine

  s prebivalištem u Borovu: BOROVO: A. CESARCA, BALENIČKA, BRANKA RADIČEVIĆA,
  ĐORĐA SREMCA, GROBLJANSKA, IVE ANDRIĆA, IVE LOLE RIBARA, NIKOLE
  KOVAČEVIĆA, NIKOLE TESLE, PETRA KOČIĆA, RATARSKA 2-14 (PARNI), RATARSKA 1-5
  (NEPARNI), RUŽE STOJANOVIĆ, ŠKOLSKA 2-108 (PARNI), ŠKOLSKA 17-155 (NEPARNI),
  VESELINA STOJAKOVIĆA, VINOGRADSKA

  • Biračko mjesto broj 5. u Borovu: OZRENSKA 37

na kojem će glasovati birači albanske, bošnjačke, mađarske, njemačke, rusinske, slovačke, srpske i ukrajinske nacionalne manjine

  s prebivalištem u Borovu: ĐURE PUCARA, OZRENSKA, SAVULJA-VIKEND NASELJE,
  ŠKOLSKA 110-138 (PARNI), ŠKOLSKA 157-179 (NEPARNI)

PREDSJEDNICA
SLOBODANKA STEVANOVIĆ

KLASA: 013-01/23-01/01
URBROJ: 2196-9-01-23-3
U Borovu, 05.04.2023 god.

Ovjereno rješenje možete preuzeti ovdje.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content