kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Općine Borovo

KLASA: 061-01/23-02/01
URBROJ: 2196-9-01-23-02
U Borovu, 04.04.2022 god.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik Općine Borovo 2/21)  čl. 4. Pravilnika o dodjeli nagrada i javnih priznanja Općine Borovo, te Odluke Općinskog vijeća Općine Borovo o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu nagrada i javnih priznanja od dana 30.03.2023 god. općinski načelnik dana 04.04.2023 god. objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje prijedloga za dodjelu
nagrada i priznanja Općine Borovo

I          Temeljem ovoga Javnog poziva pravo podnošenja pismenih prijedloga u pismenoj formi imaju:

– fizičke osobe-građani

– privredni subjekti-trgovačka društva, zadruga i obrti ,

– drugi subjekti-ustanove, udruge.

II         Pismeni prijedlog podnosi se za dodjelu:

plaketa:  fizičkim osobama za izuzetan doprinos u razvoju kulture, sporta i
              ekonomskog napretka,

povelja: fizičkim ipravnim osobamaza izuzetan doprinos u razvoju gospodarskih i
              društvenih djelatnosti.

III       U 2023 god. dodjeljuju se do maksimalno tri plakete i dvije povelje.

IV       Pismeni prijedlozi za dodjelu nagrada i priznanja moraju biti obrazloženi i dokumentovani u opsegu primjerenom nagradi (novinski isječci, fotografije, brošure i sl.), te sadržavati životopis kandidata i obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže.

            Pismeni prijedlozi dostavljaju se osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Javni poziv za dodjelu nagrada i priznanja“ na adresu  OPĆINA BOROVO, Borovo Glavna br.3.

V         Pismeni prijedlozi podnose se najkasnije do 02.05.2023 god. do 12,00 sati.

            Nepotpuni i nepravovremeno dostavljeni prijedlozi,  neće  se razmatrati.

VI       Prispjele prijedloge razmatrat će Povjerenstvo za izbor i imenovanje te o zauzetom stavu donijeti Zaključak.

            Temeljem Zaključka povjerenstva konačnu Odluku donijet će Općinsko vijeće Općine Borovo.

VII      O vremenu dodjele nagrada  bit će objavljeno posebno obavještenje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović,mag.iur.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content