kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Izvješće o provedenom postupku i rang lista kandidata

KLASA: 100-01/22-01/02

URBROJ: 2196-9-01-23-25

Borovo, 16.01.2023 god.

Na temelju članaka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18 i 102/19) i Rješenja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Borovo o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme voditelja i asistenta voditelja na projektu ZAŽELI faza III ,  Povjerenstvo dana 16. siječnja 2023 god. sačinjava

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTA

KANDIDATA

Oglas je objavljen na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Borovo dana 27. 12. 2022 god. Rok za podnošenje prijava je 04. 01. 2023. godine

 1. Objava:

Oglas za prijam  u službu na određeno vrijeme voditelja i asistenta voditelja  na projektu ZAŽELI faza III u Općini Borovo objavljen je dana 27.12.2022 god. na internet stranici HZZZ i Općine Borovo.

 • Pregled pristiglih prijava:

                  Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu, urednu i formalno ispravnu prijavu za voditelja projekta:

 1. MILOŠ MAKSIMOVIĆ, upravni pravnik iz Borova, Partizanska br. 41

                   Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu, urednu i formalno ispravnu prijavu za asistenta voditelja projekta:

                  1. PETAR BOŽUNOVIĆ iz Borova, Ratarska 15 i

                  2. BOJAN ROMIĆ iz Borova, Bulićeva br. 20

 • Utvrđivanje liste kandidata:

Budući da na prethodnu pismenu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, nakon pregleda pravodobnosti i potpunosti prijava utvrđeno je da na provjeru mogu pristupiti :

                   ZA VODITELJA PROJEKTA: MILOŠ MAKSIMOVIĆ

                   ZA ASISTENTA VODITELJA PROJEKTA: BOJAN ROMIĆ

                   KANDIDAT Petar Božunović nije ispunjavao formalne uvjete natječaja.

 • Održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održana je dana 16. siječnja 2023. godine u 10,00 sati, na lokaciji Borovo, Glavna br.3 u sali za sastanke općine. Pismenoj provjeri pravo pristupa imali su svi  kandidati  imenovani u točki 3 Izvješća.

Popis kandidata koji su pristupili na prethodnu pismenu provjeru znanja sa brojem točnih odgovora na pitanja i brojem bodova:

ZA VODITELJA PROJEKTA:

MILOŠ MAKSIMOVIĆ             10/10 bodova

ZA ASISTENTA VODITELJA PROJEKTA:

BOJAN ROMIĆ                       10/10 bodova

Na  intervju, koji je održan dana 16. siječnja 2023. godine u Općini Borovo ,  Glavna br. 3 u sali za sastanke sa početkom u 11,30 sati pozvani su, pristupili te ostvarili  rezultate slijedeći kandidati:

ZA VODITELJA PROJEKTA

 1. MILOŠ MAKSIMOVIĆ                                                          10/10 – 10 bodova

ZA ASISTENTA VODITELJA

      2. BOJAN ROMIĆ                                                                   10/10-  10 bodova

                 Rang lista:

Nakon prethodne pismene provjere znanja i provedenog intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto voditelja projekta ZAŽELI FAZA III u Općini Borovo

1. MILOŠ MAKSIMOVIĆ                                                        20/20 – 20 bodova

ZA ASISTENTA PROJEKTA

 1. BOJAN ROMIĆ                                                              20/20 – 20 bodova
 • Zaključak:

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, te utvrđene rang liste kandidata Povjerenstvo dostavlja ovo izvješće na daljnje postupanje pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela  Općine BOROVO.

POVJERENSTVO

 1. Ljiljana Jakovljević, predsjednica
 2. Srđana Španović – član
 3. Duško Drobić – član

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content