kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Monthly archive for siječanj 2023

Odluka o visini naknade za novorođeno dijete

Odluka o visini naknade za novorođeno dijete

Temeljem članka 59. st.1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20), čl. 28. st. 1. i čl.63. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 02/21) općinski načelnik dana 02. siječnja 2023 god. donosi O D L U K Uo visini naknade za novorođeno dijete Čl. 1. Utvrđuje se da je od 01.01.2023 god. naknada za novorođeno dijete 1.000,00 eur po djetetu i to za djecu rođenu u 2023. godini, sa prebivalištem i mjestom… Nastavite čitati Odluka o visini naknade za novorođeno dijete

pročitaj više

Plan rada dimnjačarsko-uslužnog obrta „ EKO – DIM „

Plan rada dimnjačarsko-uslužnog obrta „ EKO – DIM „

Djelatnici dimnjačarskog uslužnog obrta vršit će usluge kontrole i čišćenja dimnjaka u slijedećim mjestima: BOROVO 26.01.2023.god. 27.01.2023.god. 28.01.2023.god. 30.01.2023.god Svi korisnici  koji ne budu nađeni kod kuće u radnom vremenu bit će im ostavljena „ OBAVIJEST „ da je dimnjačar dolazio radi vršenja čišćenja dimnjaka, tako da mogu u roku 2 dana dogovoriti novi termin čišćenja. Za sve informacije mogu se obratiti na tel: 032 – 367-819.         U slučaju vremenskih nepogoda ( kiše, snijega ..) sve se odgađa za slijedeći… Nastavite čitati Plan rada dimnjačarsko-uslužnog obrta „ EKO – DIM „

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno čl. 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) u privitku Vam dostavljamo Prijedlog Programa mjera iProvedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnost na području općine Borovo za 2023. godinu, a vezano uz Vašu obvezu donošenja i provedbe istoga u cilju zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. SAVJETOVANJE SA… Nastavite čitati Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

pročitaj više

Izvješće o provedenom postupku i rang lista kandidata

Izvješće o provedenom postupku i rang lista kandidata

KLASA: 100-01/22-01/02 URBROJ: 2196-9-01-23-25 Borovo, 16.01.2023 god. Na temelju članaka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18 i 102/19) i Rješenja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Borovo o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme voditelja i asistenta voditelja na projektu ZAŽELI faza III ,  Povjerenstvo dana 16. siječnja 2023 god. sačinjava IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTA KANDIDATA Oglas je… Nastavite čitati Izvješće o provedenom postupku i rang lista kandidata

pročitaj više

Poziv za pismenu provjeru znanja

Poziv za pismenu provjeru znanja

KLASA: 100-01/22-01/03URBROJ: 2196-9-03-22-18Borovo, 09.01. 2023 god. Povjerenstvo za provedbu Oglasa za  prijam službenika u službu na određeno vrijeme pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo na radno mjesto voditelj/ica projekta i asistent/ica na projektu ZAŽELI FAZA III objavljenog na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranici Općine Borovo dana 27.12.2022 god,  objavljuje P O Z I Vza pismenu provjeru znanja I           Povjerenstvo za provedbu Oglasa za  prijam službenika u službu na određeno vrijeme pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine… Nastavite čitati Poziv za pismenu provjeru znanja

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content