kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Obavještenje o vremenu naplate računa na blagajni EKO Dunava

Podmirenje računa za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda kao i računa koje izdaje EKO DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo moći će se izvršiti na blagajni poduzeća EKO DUNAV d.o.o. do 29.12.2022 god.

Zaprimanje uplata za komunalnu naknadu i naknade za uređenje voda kao i uplata po računima koje izdaje EKO DUNAV d.o.o. u 2023 god. počinje 16.01.2023 god. i to na blagajni EKO DUNAV-a d.o.o.

OPĆINA BOROVO

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content