kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Strategije razvoja Općine Borovo za razdoblje od 2022. do 2029. godine

Nacrtom Strategije razvoja Općine Borovo za razdoblje od 2022. do 2029. godine definiraju se strateški ciljevi, razvojni prioriteti i mjere ostvarenja razvoja Općine Borovo za razdoblje 2022.-2029. godine.

Razdoblje internetskog savjetovanja 16.12.2022 god. – 15.01.2023 god.

Nacrt Strategije razvoja Općine Borovo za razdoblje od 2022. do 2029. godine

Obrazac savjetovanja sa javnošću

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content