kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Odluka o isplati božićnica umirovljenicima

Na temelju čl. 63. Statuta (Sl. glasnik 2/21)  Općinski načelnik Općine Borovo dana 14.11.2022 god. donosi

O  D  L  U  K  U
o isplati božićnica umirovljenicima

I.   Utvrđuje se da su u proračunu Općine Borovo za 2022 god. osigurana financijska sredstva za isplatu božićnica umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Borovo u ukupnom iznosu od 450.000,00 kn/59725,26 eur.

II.   Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke planirana su na kontu 37219.

III. Božićnice se isplaćuju temeljem popisa umirovljenika Hrvatskog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje po slijedećim kriterijima:

VISINA MIROVINE U knIZNOS BOŽIĆNICE U kn
Do 1.500,00450,00/59,72 eur
Od 1.501,00 do 2.500,00350,00/46,45 eur
Od 2.501,00 do 3.500,00250,00/33,18
Više od 3.500,00150,00/19,91 eur

IV.   Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka smatraju se poslovnom tajnom  te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove. Općina Borovo se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te  će iste osobne podatke koristiti isključivo u svrhu isplate božićnica, a nakon okončanja isplate svi osobni podaci umirovljenika će se brisati.

V.  Božićnice će biti isplaćivane  do 28. prosinca 2022 god. na način da će se isplata vršiti u gotovini na blagajni FINA-e poslovnica Vukovar.

VI.   Za realizaciju odredaba ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – referent za knjigovodstvo.

VII.  Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Borovo.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content