kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o držanju domaćih životinja na području Općine Borovo

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način držanja domaćih životinja kojih su se dužni pridržavati posjednici domaćih životinja na području Općine Borovo.

Razdoblje internetskog savjetovanja 25.10.2022 god. – 25.11.2022 god.

Nacrt Odluke o držanju domaćih životinja na području Općine Borovo

Obrazac savjetovanja sa javnošću

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content