kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Poziv za pisanu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima – prijam službenika u službu pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo na radno mjesto ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA

KLASA: 112-01/22-03/01
URBROJ: 2196-9-03-22-07
Borovo, 17.10.2022 god.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za  prijam službenika u službu pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo objavljenog u Narodnim novinama 115/2022 od dana 05.10.2022 god., objavljuje dana 17.10.2022 god.

P O Z I V

I           Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za  prijam službenika u službu pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo na radno mjesto ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA, utvrdilo je da prethodnoj pisanoj provjeri znanja i sposobnosti mogu prostupiti:

  1. JELENA ALEKSIĆ iz Borova, Partizanska 50

2. VANJA VEJNOVIĆ iz Borova, Željeznička 39

3. ZORANA PETKOVIĆ iz Dalja, J. Astaloša 60

4. SANJA MAKSIMOVIĆ iz Borova, Školska 10

5. VUKAŠIN BOŠNJAK iz Borova, Bulićeva 2A

II         Kandidati imenovani u točki I, dužni su pristupiti pismenom testiranju koje će se održati u prostorijama Općine Borovo na adresi Borovo, Glavna br. 3, dana 24. listopada 2022 god. sa početkom u 10,00 sati.

Kandidati su obvezni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadne pismene provjere znanja.

Smatra se da je kandidat povukao prijavu ukoliko se ne odazove prethodnoj pismenoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, odbije predočiti osobnu iskaznicu (putovnicu) ili bude udaljen sa pismenog testiranja.

III        Detalji o načinu provedbe prethodne provejere znjanja definirani su u obavijesti o radnom mjestu za koje je natječaj raspisan.

IV        O rezultatima pisanog testiranja kandidati će biti obaviješteni 24. listopada 2022 godine. U 12,00 sati.

V         Sa kandidatima koji su ostvarili 50% i više bodova, intervju će biti proveden istoga dana ( 24. listopada 2022 god. ) u 12,00 sati.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content