kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje prava na naknadu za ogrjev

KLASA: 550-01/22-01/01
URBROJ:2196-9-03-22-8
U Borovu, 11.10.2022 god.

KORISNICIMA
zajamčene minimalne naknade

PREDMET: Podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje prava na naknadu za ogrjev

Ovim putem Vas obavještavamo da je novi Zakon o socijalnoj skrbi na drugačiji način regulirao ostvarivanje prava na troškove stanovanja i to:

  • pravo na naknadu za ogrjev isplaćuje se od 01.01.2023 god. u srazmjernom mjesečnom iznosu zajedno sa troškovima stanovanja (izuzetno se za 2022 god. isplaćuje kao i do sada jednokratno),
  • troškovi stanovanja isplaćuju se mjesečno na temelju priloženih računa,
  • troškovi stanovanja su: najamnina, komunalna naknada, troškovi grijanja, troškovi za vodne usluge te troškovi nastali zbog radova na  povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

        U skladu sa novim zakonskim odredbama korisnici zajamčene minimalne naknade dužni su podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na troškove stanovanja, koji je sastavni dio ovoga obavještenja. Uz zahtjev se obavezno prilažu računi za najamninu, vodne usluge i za podmirene troškove nastale uslijed radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

        Molimo Vas da u cilju što brže isplate sredstava za podmirenje troškova stanovanja, u Općinu Borovo donesete popunjen priloženi obrazac zahtjeva kao i kopije računa sa kojima raspolažete.

        POSEBNA NAPOMENA: računi se obavezno donose svakoga mjeseca jer se isplata vrši isključivo temeljem dostavljenih računa.

         S poštovanjem,

PROČELNICA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

OBRAZAC ZAHTJEVA:
ZAHTJEV ZA DOZNAKU SREDSTAVA ZA TROŠKOVE STANOVANJA ZA 2022 god.Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content