kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Jesenska sustavna deratizacija

OBAVIJEST O PROVOĐENJU

 SUSTAVNE DERATIZACIJE

– jesenska deratizacija-

                Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu jesensku deratizaciju temeljem Ugovora u mjestu:

  • 05. – 15. 09.2022. – Borovo
  • u  vremenu od 08,00h  do 15,00h.

U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.

Provođenje deratizacije temelji se na:

                – Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07)

Deratizacija će se obavljati:

  • preparatom Ratimor žitni mamac – 0,005g bromadiolona
  • Ratimor parafinski mamac
  • Ratimor meki mamac
  • tvrtke – Unichem agro d.o.o.
  • preparat je antikoagulant druge generacije

antidot je vitamin K 1

Rukovoditelj DDD službe

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content